— Suvi Reijonen

Alanko-Kahiluoto ryhmäpuheessa: Valiokuntien työ avoimemmaksi

Suomalainen demokratia ei ole valmis. Parhaillaan puhutaan demokratian kriisistä: äänestysaktiivisuus laskee ja kansalaisten luottamus poliitikkoihin horjuu. Demokratia ja politiikan tavat kaipaavat päivittämistä.

- Tällä vaalikaudella on otettu suuri askel poliittisen järjestelmän avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Vihreän oikeusministerin johdolla on toteutettu mittava vaalirahoituslainsäädännön uudistus, joka tuo poliitikkojen yhteiskunnalliset kytkökset vihdoinkin päivänvaloon, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko Kahiluoto totesi ryhmäpuheessa, joka käsitteli vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä parlamenttien ja kansalaisten välillä. 

Viime aikoina on keskusteltu asiantuntijoiden roolista lainsäädäntötyössä. On väitetty, että asiantuntijakuulemisten rooli on vain symbolinen, ja asiat päätetään todellisuudessa jo etukäteen poliittisilla sopimuksilla.

- Vihreät ovat ehdottaneet, että eduskunnan valiokuntien työtä voitaisiin nykyistä useammin avata yleisölle. Julkisuus voisi lisätä paineita eri näkökohtien parempaan huomioon ottamiseen, Alanko-Kahiluoto huomautti.

Vihreät esittävät, että esimerkiksi valiokuntakuulemiset voisivat olla avoimia silloin, kun käsitellään yhteiskunnallisesti erityisen merkittäviä asioita. Valiokuntien saamien lausuntojen olisi syytä olla julkisia heti, eikä vasta asian käsittelyn päätyttyä.

- Valiokunnat voisivat myös pitää julkisesti kirjaa tapaamistaan tahoista. Tämän menettelytavan voisi myös jokainen kansanedustaja ottaa käyttöön. Euroopan Unionissa on tällainen vapaaehtoinen lobbausrekisteri jo käytössä.

Vihreiden mielestä suoran demokratian käytäntöjä tarvitaan täydentämään edustuksellista demokratiaa. Tällä vaalikaudella on Vihreän oikeusministerin toimesta annettu esitys valtakunnallisen kansalaisaloitteen käyttöön ottamisesta Suomessa.

- Jos vaalien jälkeinen eduskunta esityksen hyväksyy, voi jatkossa 50 000 kansalaista saada aloitteensa eduskunnan käsittelyyn. Myös Euroopan Unionissa ollaan ottamassa käyttöön kansalaisaloite.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Vihreiden esityksiä avoimuuden lisäämiseksi politiikassa (6/2010)

 

Jaa sivu: