— Ulla Karikoski

Alanko-Kahiluoto: Transaktioveron momentum on nyt

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto: TRANSAKTIOVERON MOMENTUM ON NYT

 EU-maiden valtiovarainministerien ECOFIN-kokous keskustelee tänään Brysselissä pankkien ja muiden rahoitusmarkkinainstituutioiden verottamisesta. Käsittelyssä ovat ainakin pankeille suunniteltu vakausmaksu sekä finanssitransaktiovero.

 - Rahoitusmarkkinoiden verotus on osa EU:n talousremonttia, jonka tarkoituksena on saada unionialueen talous kuntoon kriisin jälkeen ja varautua tulevien kriisien kohtaamiseen. Nykyisen keskustelun ongelma on kuitenkin se, että uusilla vakausmaksuilla ynnä muilla toimilla pyritään lähinnä varautumaan uusiin kriiseihin sen sijaan että niiden synty yritettäisiin ennalta ehkäistä, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoo.

 - Kysymys kuuluu, halutaanko rahamarkkinoita säädellä? Uskotaanko, että markkinoiden ohjaaminen on mahdollista?

 Vihreiden mielestä finanssitransaktioveron käyttöönotto on välttämätöntä juuri siksi, että sen avulla voitaisiin aidosti estää myös tulevia kriisejä. Vero vähentäisi nopeaa finanssituotteiden kauppaa, joka on keskeisessä roolissa kriisejä aiheuttavien kuplien synnyssä. Lisäksi sen avulla voitaisiin kerryttää varoja valtioiden budjetteihin.

 - Finanssitransaktioveron käyttöönotto ei estäisi ottamasta käyttöön myös muita maksuja, kuten pankkien vakausmaksua. Pankkimaksun idea on saada pankkisektori osallistumaan kriisien kustannuksiin ja siten keventää veronmaksajien taakkaa. Nykyinen talouskriisi rahoitetaan veronmaksajien pussista – on syytä varmistaa, ettei näin enää tapahdu, Alanko-Kahiluoto toteaa.

 Suomi on ottanut myönteisen kannan finanssitransaktioveroon. Jyrki Kataisen olisikin syytä pitää veron puolia ECOFINin keskustelussa tänään. Talouskriisin jälkeen poliitikot lupasivat suitsia vallattomat rahoitusmarkkinat kuntoon ja ottaa vallan takaisin politiikalle. Nyt on lupausten lunastamisen aika.

- Yksi asia on varmaa: markkinat eivät opi kriiseistä mitään. Vain ihminen oppii. Ihminen tietää, miten markkinoita säädellään ja kriisit ennalta ehkäistään. Markkinoiden valvontaa ja ennustettavuutta on mahdollista lisätä, jos tahdotaan. Pitää vain toimia, säätää kansainvälisiä veroja ja ottaa valta pois markkinoilta takaisin poliitikoille, Alanko-Kahiluoto sanoo.

 

Jaa sivu: