— Suvi Reijonen

Haavisto ryhmäpuheessa osallistumisesta EU:n Atalanta-operaatioon: Somalian vakautta on edistettävä muillakin keinoin

Vihreä eduskuntaryhmä tukee Suomen osallistumista EU:n Atalanta-operaatioon.

- Meidän mielestämme sekä merenkulun vapauden turvaaminen että Somalian vakauden edistäminen palvelevat tässä tapauksessa myös Suomen etua, ja sopivat kriisinhallinnan tavoitteisiimme, Pekka Haavisto totesi ryhmäpuheessa Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan.

Vihreät kuitenkin muistuttavat, että merirosvot eivät synny merellä, vaan takana on Somaliassa ja Puntinmaan alueella vakava työttömyys, sosiaaliset ongelmat ja nuorison näköalattomuus, jotka luovat mahdollisuuden nuorten värväämiseen rikolliseen toimintaan. Tämän vuoksi rinnan Atalanta-operaatioon osallistumisen kanssa Suomen tulisi tehostaa toimia humanitaarisen avun lisäämiseksi ja taloudellisen kehityksen tukemiseksi Somaliassa ja Puntinmaalla.

- Myös Suomen somalidiaspora voi tässä olla avuksi. Esimerkiksi IOM:n kautta on myös Suomesta lähetetty Somaliaan koulutettuja somalilääkäreitä ja –sairaanhoitajia. Tätä ohjelmaa pitää laajentaa myös Puntinmaan alueelle. Suomen pitää toimia myös voimakkaammin naisten aseman puolesta Somaliassa. Sodassa monet naiset ovat jääneet leskiksi, ja joutuvat huolehtimaan koko perheen elatuksesta.

Atalanta-operaatioon valmistauduttaessa on käyty paljon keskustelua pidätettyjen merirosvojen tilanteesta – missä oikeudenkäynnit pidetään, ja ovatko kuolemanrangaistukset mahdollisia?

- Me pidämme tärkeänä, että oikeudenkäynnit tapahtuvat joko Somaliassa tai mahdollisimman lähellä Somaliaa, ja että kiinniotettuja ei luovuteta maihin, joissa heitä voisi uhata kuolemanrangaistus. Tämä tärkeä periaate on myös selonteossa otettu huomioon.

Haaviston puhe kokonaan verkossa

Jaa sivu: