— Suvi Reijonen

Pekka Haaviston pitämä ryhmäpuhe Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Arvoisa puhemies,

Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon Somalian rannikolla sisältää riskejä Somalian yleistilanteen vuoksi. Etelä- ja Keski-Somaliaa hallitsee radikaali islamistijärjestö Al-Shabaab, ja pääkaupungissa Mogadishussa käydään jatkuvia taisteluita. Somalian väliaikaishallinto TFG, jonka mandaatti ulottuu elokuuhun 2011, kontrolloi vain pientä vyöhykettä pääkaupungissa Afrikan unionin AMISOM-rauhanturvaoperaation tuella.

Pohjoisessa Somaliassa Somalimaassa on saavutettu suhteellisen vakaa tilanne, ja kesän alueellisten presidentinvaalien jälkeen tilanne siellä on parempi. Myös Galgadudin alue Keski-Somaliassa on muita vakaampi. Kansainvälisen yhteisön pitää nyt toimia näiden alueiden vakauden säilyttämiseksi ja kehityksen tukemiseksi.

Myös Puntinmaalla voisi olla mahdollisuudet vakauteen, mutta nyt merirosvous, kidnappaukset ja lunnasvaatimukset sekä maalla että merellä ovat tehneet siitä rikollisuuden vaivaaman alueen. Merirosvot pitävät hallussaan rannikkokyliä, joihin kaapatut alukset siirretään.

Adeninlahden vastarannalla oleva Jemen on tällä hetkellä osa ongelmaa. Sieltä käsin toimii myös terroristijärjestö AQAP, Al-Qaida Arabic Peninsula, lisäten epävakautta alueella. Vaikka merirosvouksella ja radikaaleilla islamilaisilla liikkeillä ei näyttäisi olevan suoraa kytkentää toisiinsa, niiden toimiminen samalla maantieteellisellä alueella lisää Somalian rannikkoalueiden ongelmallisuutta.

Miksi Suomen pitäisi olla tästä tilanteesta kiinnostunut? Ensinnäkin merenkulun vapaus maailmalla kuuluu niihin periaatteisiin, joita myös Suomen täytyy olla suojelemassa. Ei voida hyväksyä, että Adeninlahdella ja Somalian rannikkoalueesta muodostuu piratismin kehto, jossa tavallisten kauppalaivojen kimppuun voidaan käydä koska tahansa.

Toiseksi kidnappausten ja rikollisuuden leviäminen Somaliassa vaikeuttaa rauhan ja vakauden aikaansaamista. Rikollisuudesta tulee osa sotataloutta, ja siitä voittoa keräävät haluavat epävakauden jatkuvan.

Kolmanneksi epävakaudella Somaliassa on seurausvaikutuksia myös Euroopassa. Rikollisten ja taistelijoiden riveihin pyritään värväämään myös Euroopasta somalidiasporaan kuuluvia nuoria.

Vihreät tukevat Suomen osallistumista EU:n Atalanta-operaatioon. Meidän mielestämme sekä merenkulun vapauden turvaaminen että Somalian vakauden edistäminen palvelevat tässä tapauksessa myös Suomen etua, ja sopivat kriisinhallinnan tavoitteisiimme.

Vihreät kuitenkin muistuttavat, että merirosvot eivät synny merellä, vaan takana on Somaliassa ja Puntinmaan alueella vakava työttömyys, sosiaaliset ongelmat ja nuorison näköalattomuus, jotka luovat mahdollisuuden nuorten värväämiseen rikolliseen toimintaan. Tämän vuoksi rinnan Atalanta-operaatioon osallistumisen kanssa Suomen tulisi tehostaa toimia humanitaarisen avun lisäämiseksi ja taloudellisen kehityksen tukemiseksi Somaliassa ja Puntinmaalla.

Myös Suomen somalidiaspora voi tässä olla avuksi. Esimerkiksi IOM:n kautta on myös Suomesta lähetetty Somaliaan koulutettuja somalilääkäreitä ja –sairaanhoitajia. Tätä ohjelmaa pitää laajentaa myös Puntinmaan alueelle. Suomen pitää toimia myös voimakkaammin naisten aseman puolesta Somaliassa. Sodassa monet naiset ovat jääneet leskiksi, ja joutuvat huolehtimaan koko perheen elatuksesta.

Somalit syyttävät usein muita maita ryöstökalastuksesta omilla rannikkovesillään. Samoin epäillään, että muut maat olisivat käyttäneet Somalian rannikkovesiä myrkkyjen dumppaukseen. Merirosvot saavatkin näiden epäilyksien vuoksi joskus tukea paikallisilta ihmisiltä. Syytöksiin on suhtauduttava vakavasti, ja yhteistyössä Somalian ja Puntinmaan hallintojen kanssa on etsittävä oikeita ratkaisuja.

Arvoisa puhemies,

Atalanta-operaatioon valmistauduttaessa on käyty paljon keskustelua pidätettyjen merirosvojen tilanteesta – missä oikeudenkäynnit pidetään, ja ovatko kuolemanrangaistukset mahdollisia? Vihreät pitävät tärkeänä, että oikeudenkäynnit tapahtuvat joko Somaliassa tai mahdollisimman lähellä Somaliaa, ja että kiinniotettuja ei luovuteta maihin, joissa heitä voisi uhata kuolemanrangaistus. Tämä tärkeä periaate on myös selonteossa otettu huomioon.

Jaa sivu: