— Ulla Karikoski

Sinnemäki Kuntamarkkinoilla: Kaupunkiseutuja kehitettävä joukkoliikenteen varrelle

Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki vaatii kehittämään kuntapalveluita ihmisten arjen, ei kuntarajojen perusteella. Vihreiden päämäärä metropolipolitiikassa on, että kuntarajat eivät haittaa järkevää kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

- Kuntien rajojen ei pidä estää ihmisten kannalta toimivien kaupunkien rakentamista. Kaupunkiseutuja, kuten pääkaupunkiseutua, Lahden seutua ja Turun seutua tulee kehittää niin, että joukkoliikenne, maankäyttö ja rakentaminen palvelevat ihmisten arjen sujumista. Uudet asuinalueet tulee rakentaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän, Sinnemäki toteaa.

Sinnemäki on tyytyväinen esimerkiksi Oulun seudun kehitykseen, joka antaa paljon mahdollisuuksia myös palveluiden parantamiseen. Suomessa kuntien määrän vähentämiseksi on olemassa vielä paljon mahdollisuuksia.

Raideinvestoinneilla suuri merkitys siinä, miten kaupunkiseudut pärjäävät.

 - Suomessa on vakavan yhteiskunnallisen keskustelun paikka siitä, miten me pystymme taloudellisesti vaikeana aikana lisäämään panostusta raiteisiin. On selvää, että raidehankkeiden osuutta on lisättävä uusista infrainvestoinneista teiden kustannuksella.

Raideinvestointien rahoittamiselle on olemassa vaihtoehtoja.

 - PTT:n Pasi Holm teki hallituksen tilaustyönä selvityksen liikennerahastojen sopivuudesta Suomeen. Hän toi yhtenä vaihtoehtona esille myös valtion Infra Oy:n perustamista. Ruotsissa on puolestaan käytössä kehyksen ulkopuolinen valtion sisäinen lainamalli, Sinnemäki sanoo.

 Yksi haaste kaupunkiseutujen kehittämiselle on, että seudullinen joukkoliikenne ei toimi pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

- Turun ja Tampereen kaltaiset seudut tarvitsevat toimivan seudullisen joukkoliikennejärjestelmän. Jo nyt ollaan päätetty edetä isäntäkuntamallilla sopimuspohjaisesti seudullisen joukkoliikenteen rakentamisessa. Silti Helsingin Seudun Liikenteen kaltainen lakisääteinen erillisjärjestely ja kuntayhtymä voisi olla näillä seuduilla tarpeen.

 Sinnemäki on huolissaan hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta ja Suomen velkaantumisesta.

- Meidän on selvittävä tulevaisuudessa kuntapalveluiden rahoittamisesta ja hillittävä velkaantumista. Siksi pidän veroasteen korottamista välttämättömänä. Olen esittänyt esimerkiksi kiinteistöveron korottamista nykyisestään ensi vaalikaudella asteittain 400 miljoonan euron edestä. Sillä voitaisiin palkata esimerkiksi reilut 10 000 työntekijää päiväkoteihin ja terveydenhuoltoon, Sinnemäki huomauttaa.

Jaa sivu: