— Vesa Saarinen

Tynkkynen: Veroesityksen tarkistus turvaa päästövähennykset

Valtiovarainministeri Kataisen tänään julkistama hallituksen päätös tarkistaa energiaveroesitystä turvaa verouudistuksen keskeiset ympäristötavoitteet energiantuotannossa. Tarkistetun esityksen mukaan maakaasun veronkorotus toteutettaisiin kertarysäyksen sijaan vaiheittain vuoteen 2015 mennessä.

Maakaasun veron korottaminen suunnitelmallisesti tulevien vuosien kuluessa antaa toimijoille mahdollisuuden sopeuttaa toimintansa muuttuviin olosuhteisiin. Samaan aikaan odotettu päästöoikeuksien hinnan nousu EU:n päästökaupassa vahvistaa maakaasun kilpailukykyä suhteessa runsaspäästöisiin kivihiileen ja turpeeseen.

- Vihreän verouudistuksen tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa ja samalla vähentää ympäristökuormitusta. Nyt ilmoitettu tarkistus turvaa molempien tavoitteiden saavuttamisen, kommentoi Vihreiden varapuheenjohtaja, hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen.

Valtiovarainministeriön alkuperäinen esitys perustui VTT:ltä tilattuihin laskelmiin. Esityksen valmistumisen jälkeen ilmeni uusia arvioita, joiden mukaan päästöt saattaisivat lyhyellä aikavälillä jopa kasvaa.

- Hallituksen päätös tarkistaa esitystä on hyvä esimerkki rationaalisesta päätöksenteosta. Päättäjillä pitää olla rohkeutta muuttaa linjaa, jos uudet tiedot sitä edellyttävät. Juuri näin ministeri Katainen ja koko hallitus ovat nyt toimineet, Oras Tynkkynen kiittää.

Jaa sivu: