— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus: Liikenneturvallisuutta lisättävä siirtämällä kuljetuksia raiteille

Vihreiden puoluehallitus esittää, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan konkreettinen tavoite tavarankuljetusten siirtämisestä raiteille. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää nippua toimenpiteitä, joilla kohennetaan rataverkkoa, parannetaan junakuljetusten taloudellista kilpailukykyä ja sisällytetään rekkaliikenteen haitat kuljetusten hintoihin.

- Tekemällä junakuljetuksista houkuttelevampia vähennetään ruuhkia, melua, teiden kulumista ja päästöjä. Rekkarallin väheneminen parantaa selvästi myös liikenneturvallisuutta, muistuttaa Vihreiden varapuheenjohtaja ja Vihreiden liikennetyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen.

Kuorma-autoliikenteen onnettomuuksissa kuolee keskimäärin 90 ja loukkaantuu peräti 700 ihmistä vuosittain. Useimmissa tapauksissa onnettomuuden aiheuttaja on muu kuin rekan kuljettaja.

- Lamavuonna 2009 kuljetusten romahdus näkyi tilastoissa selvästi: rekkaliikenteen onnettomuuksissa kuoli yli 30 ihmistä edellisvuotta vähemmän. Samaan tilanteeseen pitää päästä myös normaalissa taloustilanteessa mm. lisäämällä kuljetuksia junilla, Tynkkynen jatkaa. 

Junaliikenteen houkuttelevuutta Vihreät parantaisi alentamalla rataveroa ja -maksua. Nykyään junakuljetusten kilpailukykyä heikentää se, että vastaavia maksuja ei peritä tiekuljetuksilta.

Venäläiset rekat kuormittavat etenkin Kaakkois-Suomen teitä. Jos raskaalta liikenteeltä perittäisiin aiheuttamistaan ympäristö- ja turvallisuushaitoista pientä, vaiheittain käyttöön otettavaa tiemaksua eurooppalaiseen tapaan, sillä voitaisiin kompensoida rataveron ja -maksun alentamista sekä rahoittaa rataverkon kehittämistä. Maksujärjestelmä tulisi kuitenkin Vihreiden mielestä toteuttaa niin, ettei se kohtuuttomasti nosta kotimaisten kuljetusyritysten kustannuksia.

- Suomalaiset kostuvat ulkomaisesta rekkarallista hyvin vähän, sillä autot ostavat yleensä polttoaineensa Venäjällä. Sen sijaan saasteet, melu, teiden kuluminen ja onnettomuudet jäävät suomalaisten maksettaviksi. Olisi reilua, että kaikki maamme tieverkostoa käyttävät rekat osallistuisivat tavalla tai toisella myös kuluihin, Tynkkynen esittää.

Rautatiekuljetusten lisäämistä hidastaa myös lastausterminaalien puuttuminen ja kaluston kalleus. Esimerkiksi Helsingin terminaali alkaa olla kapasiteettinsa äärirajoilla. Nykyistä suurempi osa väylämäärärahoista tuleekin ohjata junakuljetusten kannalta ratkaiseviin rata- ja terminaalihankkeisiin.

Jaa sivu: