— Suvi Reijonen

Alanko-Kahiluoto ryhmäpuheessa perusopetuksen tavoitteista: Taito- ja taideaineita tarvitaan lisää

- Suomen peruskoulun pärjääminen PISA-tilastoissa ei saa estää meitä kysymästä, mitä voimme tehdä paremmin. Koululaisillamme on maailman parhaat tiedolliset valmiudet, mutta kouluviihtyvyys on laskussa. Peruskoulumme on teoreettisesti vaativa, mutta ei tue riittävästi lasten sosiaalista ja emotionaalista kasvua, Outi Alanko-Kahiluoto sanoi ryhmäpuheessa perusopetuksen tavoitteisiin liittyen.

- Taito- ja taideaineiden määrän vähentäminen edellisen tuntijakouudistuksen yhteydessä oli virhe. Koulussa pitää olla tilaa ja aikaa myös luovuudelle, itse ajattelemiselle ja kyselemiselle. Suomalaiset lapset tietävät paljon, mutta meidän lastemme kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on Euroopan alhaisin. Suomessa ero keskimääräisen äänestysaktiivisuuden ja nuorten äänestysaktiivisuuden välillä on Euroopan suurin. Meillä opetetaan muistamaan mutta ei riittävästi ajattelemaan itse. Tätä epäsuhtaa ei korjata yksinomaan demokratiakasvatusta lisäämällä, vaikka myös se on tarpeellista.

- Taito- ja taideaineita onkin saatava lisää. Oppimisen iloa on saatava myös käsillä tekijöille ja tekemällä oppiville. Tuntijaon uudistamista pohtinut työryhmä päätyi Vihreiden mielestä tältä osin huonoon esitykseen, jota seuraamalla taito- ja taideaineiden asema ei tosiasiassa vahvistuisi. Jotta taito- ja taideaineiden asema todella vahvistuisi, niihin käytettävissä olevia vuosiviikkotunteja on lisättävä.

- Vihreiden pettymykseksi tuntijakotyöryhmällä ei ollut valmiutta esittää nykymuotoisen uskonnonopetuksen muuttamista. Monikulttuurisessa maailmassa ei ole kestävää jakaa lapset eri opetusryhmiin sen perusteella, mihin seurakuntaan heidän vanhempansa kuuluvat. Vihreiden mielestä nykymuotoinen eriytetty opetus tulisi korvata kaikille yhteisellä uskontokuntiin sitoutumattomalla maailmankatsomustiedolla.

- Tuntijakotyöryhmän esityksessä kielivalikoiman monipuolistuminen ja mahdollisuus varhaistaa kielten opiskelua ovat hyviä asioita. On kuitenkin arvioitava tarkkaan, miten uusi kieliohjelma vaikuttaisi eri alueilla asuvien oppilaiden yhdenvertaisuuteen. Kielten opetusohjelma tulee kalliiksi, eikä haja-asutusalueilla välttämättä ole resursseja tai riittäviä oppilasmääriä kaupunkiseutujen kanssa samantasoisen opetuksen tarjoamiseen.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: