— Suvi Reijonen

Juurikkala välikysymyskeskustelussa hajajätevesiasetuksesta: Kansalaisille neuvontaa ja ohjausta

Peruskysymys haja-asutusalueiden jätevesiasiassa on, että vuosikymmenten takainen asutusjätevesien puhdistustapa on auttamatta vanhentunut, eikä vastaa nykyajan vaatimustasoa. - Kansalaisten oman lähiympäristön eli kaivojen, uimarantojen ja muiden lähivesien suojelu on hajajätevesiasetuksen päätavoite. Lähiympäristön puhtauden, terveellisyyden ja hyvän hygienian luulisi olevan meille kaikille yhteinen tavoite, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Timo Juurikkala sanoi vihreiden ryhmäpuheessa välikysymyskeskustelussa koskien hajajätevesiasetusta. - Haja-asutuksen jätevedet aiheuttavat ravinne- ja bakteeripäästöjä pintavesiin; juuri näitä päästöjä vähennetään haja-asutuksen jätevesiä koskevalla sääntelyllä. - Kenties pintavesiäkin isompi on kysymys puutteellisen puhdistuksen aiheuttamasta uhkasta pohjavesille. Jätevesien saastuttama pohjavesi on aiheuttanut lukuisia vesiperäisiä epidemioita Suomessa. Jätevesien vaikutuksesta kaivovesi voi muuttua käyttökelvottomaksi jopa vuosikausiksi. Tilanne on kestämätön ja asia pitää saattaa kuntoon - ei suinkaan kumota asetusta ja ristiä kädet. Haja-asutuksen jätevesipäästöillä on oma vaikutuksensa myös Itämeren rehevöitymiseen. Haja-asutus tuottaa Suomen fosforipäästöistä lähes kymmenen prosenttia, joten ihan mitättömästä määrästä ei ole kyse. - On kuitenkin todettava, että asetuksen tähänastinen toimeenpano ei saa puhtaita papereita. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä pitkät siirtymäajat lainsäädännössä voivat saada aikaan: toimeen tarttuminen on jäänyt puolitiehen myös – ja erityisesti - viranomaisneuvonnan osalta. - Tilannetta ei kuitenkaan paranna se, että jopa monet kansanedustajat ovat sortuneet rienaamaan asialla ja sotkevat pyttyä entisestään. Tässä yhteydessä on annettava kiitos ministeri Lehtomäelle, joka on pitänyt päänsä kylmänä ja puolustanut ympäristöä jopa omien puoluetoveriensa julkisia hyökkäyksiä vastaan. Julkisen kohun ja protestien lietsonnan sijasta kansalaiset tarvitsevat tietoa, neuvontaa ja ohjausta, Juurikkala sanoi. Koko puhe verkossa: http://www.vihreat.fi/node/5369
Jaa sivu: