— Ville Niinistö

Niinistö Euroopan Unionin ja euroalueen talouspolitiikasta: Talouspolitiikan koordinaation tehostaminen välttämätöntä

Vihreä eduskuntaryhmä pitää valtioneuvoston tavoin Euroopan komission tavoitetta talouspolitiikan koordinaation tehostamisesta perusteltuna ja välttämättömänä. Suomi on hoitanut julkista talouttaan kansainvälisessä vertailussa mallikkaasti. Siksi Suomella on poliittista painoarvoa vaatia reilumpia pelisääntöjä finanssimarkkinoille ja EU-maiden julkisen taloudenpidolle. Talousjärjestelmän pelisääntöjen on vastattava ihmisten oikeudentajua.

– Euroalueella ei voi olla yhteistä solidaarisuutta, jolla luvataan pelastaa taloutensa sotkevat pinteestä. Tämän korostamisessa puhemies Sauli Niinistö on ollut aivan oikeassa. Se merkitsisi riskivastuun siirtämistä tuhlaajavaltioilta ja korkeita korkoja etsiviltä finanssilaitoksilta asiansa hyvin hoitaville. Vastuu riskeistä tai laiminlyönneistä kuuluu riskin ottajille. Viime kevään tilanteessa ei ollut kuitenkaan tästä kyse. Kreikan-paketti ja laajempi vakausrahastoratkaisu olivat luova hätäratkaisu tilanteessa, jossa vaarana oli koko eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän kaatuminen, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Pelastusoperaatio johtui viime kädessä koko makrotalouden kontrollien pettämisestä, ei vain Kreikan tai muiden alijäämään ajautuneiden maiden julkisesta taloudesta.

– Euroopan päättäjät tekivät silloin oikeat ratkaisut niin euroalueen vakauden kuin rahoitusjärjestelmän pelastamisen kannalta. Tavallisen suomalaisen ja eurooppalaisen työtä tekevän ihmisen kannalta olisi johtanut paljon pahempaan tilanteeseen, jos järjestelmän olisi annettu romahtaa, kuten oppositiosta ehdotettiin, Niinistö korosti.

Toimet EU:n talouspolitiikan koordinaation tehostamisesta liittyvät laajempien makrotaloutta vakauttavien ratkaisujen edistämiseen. Riskien on oltava läpinäkyviä ja finanssilaitoksilta on edellytettävä suurempaa vakavaraisuutta. Finanssisektorin on osallistuttava aiheuttamiensa sotkujen kustannuksiin. Pankkien taseesta perittävä EU:n yhteinen vakausmaksu on hyvä tapa puskuroida pääomia tulevien kriisien hoidon rahoittamiseksi.

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa finanssisektorin veronalaisuutta. Kansainvälisellä transaktioverolla voitaisiin vähentää lyhytaikaista spekulatiivista rahaliikennettä. Myös pankkien voitosta perittävä vero on harkinnan arvoinen. Suomen on edistettävä yhteisiä EU-tason finanssialan veroratkaisuja.

Vihreät haluavat puuttua veroparatiisien toimintaan kovalla kädellä. Tiedonvaihtosopimuksissa on päästävä automaattiseen tiedonvaihtoon, jotta veronkierto ja riskien peittely loppuisi. Veroparatiisien toiminta uhkaa jo vapaiden demokratioiden hyvinvointia ja oikeudenmukaista verotusta.

Lue puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

 

 

Jaa sivu: