— Suvi Reijonen

Vihreät julkaisivat ruokapoliittiset linjaukset: Eettisten valintojen tekemistä on helpotettava

Vihreät haluaa, että ruoantuotannossa noudatetaan ympäristöystävällisyyttä ja eettisyyttä ja että kuluttajalla on oikeus tietää, mistä ruoka tulee.

- Lihansyönnin ja kasvissyönnin tiukka kahtiajako haittaa lihan käytön vähentämistä. Suuri osa ihmisistä ei siirry täydelliseen kasvisruokailuun. Siksi lihan kohtuukäytön edistäminen on tehokas tapa pienentää ruoan ympäristövaikutuksia. Koska ruokailutavat opitaan lapsena, päiväkodeissa ja kouluissa on oltava tarjolla kasvisvaihtoehto, sanoo Vihreiden ruokapoliittisen työryhmän puheenjohtaja Mikael Fogelholm.

- Kouluruokailuun käytettävän rahan määrää on suurennettava, mutta sitä on myös kohdennettava kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin, joiden osuus ei tällä hetkellä kouluruoassa täytä suosituksia, Fogelholm huomauttaa.

Vihreät vaatii, että ruoan pakkausmerkinnöissä näkyy kuinka ruoka on tuotettu. Vihreät haluavat ottaa käyttöön eettisesti tuotetun lihan sertifiointijärjestelmän. Eettisen merkin saanut liha olisi tuotettu minimitasoa paremmilla kriteereillä muun muassa eläinten kohtelun suhteen.

- Suomalaisen elintarviketuotannon mahdollisuudet eivät ole suuressa määrässä ja alhaisessa hinnassa vaan korkeassa laadussa ja eettisessä tuotantotavassa. Tulevaisuuden tavoite on tietenkin se, ettei tarvita erillistä sertifiointijärjestelmää, koska kaikki lihan ja muun eläinperäisen ruoan tuotanto on eettistä, Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki sanoo.

- Ilmassa on tuntua siitä, että ihmiset haluavat aktiivisesti valita mitä syövät ja valita jotain parempaa ympäristölle ja itselleen. Ihmisille on tehtävä mahdolliseksi tämä valinta tuotteiden välillä. Se onnistuu vain, jos ruoasta on saatavilla tarpeeksi tietoa, Sinnemäki huomauttaa.

Eläinsuojelulainsäädäntöä on tämän vuoden aikana parannettu ja eläinsuojelurikoksista saatavia rangaistuksia tiukennettu. Vihreät haluaa, että eläinten hyvinvointiin kiinnitetään edelleen huomiota.

- Tuotantoeläimiä koskevaa lainsäädäntöä ja valvontaa on edelleen parannettava. Suomalaisen maatalouden on lunastettava myös käytännössä se mielikuva puhtaasta ja ympäristöstä sekä eläimistä välittävästä ruoantuotannosta, joka sille perinteisesti on annettu, toteaa Fogelholm.

Vihreät ruokapoliittiset linjaukset ja julkistustilaisuudessa esitetyt kalvot löytyvät verkosta.

Jaa sivu: