— Suvi Reijonen

Vihreiden valtuuskunta hyväksyi kielipoliittiset linjaukset

Vihreät hyväksyivät puolueelle kielipoliittiset linjat valtuuskunnan kokouksessa Nokialla. Linjauksissa otetaan kantaa muun muassa kansalliskielten eli suomen ja ruotsin sekä erityisasemassa olevien kielten eli romanikielen, saamen kielen ja viittomakielen vahvistamiseen.

Vihreät painottavat linjauksissa, että Suomen on säilyttävä vahvasti kaksikielisenä maana jatkossakin.

Kielten opetuksesta Vihreät linjaavat, että nykyisen 3. luokalla alkavan kielen lisäksi kunnat tulee velvoittaa tarjoamaan 5. luokalla oppilaiden valittavaksi toinen kotimainen kieli sekä vähintään yksi vapaavalintainen vieras kieli, joiden välillä oppilas tekee valintansa. Yläkouluiässä C-kieli tulisi vapaaehtoisena valittavaksi 8. luokalla, jolloin pitää kuitenkin viimeistään valita toinen kotimainen kieli. Näin toista kotimaista kieltä tarjotaan siis opiskeltavaksi joko 7, 5 tai 2 vuotta.

Vihreiden malli kannustaisi monia nuoria valitsemaan toisen kotimaisen kielen jo viidennellä luokalla. Toisaalta edes kahden vuoden toisen kotimaisen kielen opiskelu takaisi nuorille perustaidon, jonka avulla he myöhemmin elämässääntarpeen mukaan voivat vahvistaa kielen osaamistaan.

Vihreät linjaavat, että perustelluista syistä esimerkiksi itärajan tuntumassa voisi toisen kotimaisen pakollisuudesta joustaa, mutta silloinkin mahdollisuus vapaaehtoiseen toisen kotimaisen kielen opiskeluun on turvattava kaikille oppilaille.

Nykyään kaikilta korkeakoulututkinnon suorittavilta vaaditaan toisen kotimaisen kielen kokeen suorittamista. Toista kansalliskieltä harvoin käyttävä virkailija ei kuitenkaan todellisuudessa kykene palvelemaan kaksikielisesti, vaikka onkin suorittanut kielikokeen hyväksytysti. Koska nykyjärjestelmä ei takaa laadukkaita ruotsinkielisiä palveluita, virkakielikokeesta voidaan Vihreiden mielestä luopua. Kielikokeen sijaan viranomaisyksiköille pitää asettaa täsmällisemmät laadulliset kriteerit, jotta palvelut molemmilla kotimaisilla tulevat taatuksi.

Valtuuskunnan hyväksymä kielipoliittinen linjapaperi verkossa

Jaa sivu: