— Erkki Pulliainen

Pulliainen ryhmäpuheenvuorossa välikysymyksestä: Kaikki keinot käyttöön harmaan talouden torjunnassa

Harmaa talous ja talousrikollisuus aiheuttavat neljästä viiteen miljardiin euron verotulojen menetykset vuosittain. Budjetin tasapainotuksessa vaje katetaan lainarahoituksella. Vuosi sitten julkistetussa talousrikostorjuntaohjelmassa on 18 eri kohdetta ja toimenpidettä. Hallitus on edennyt systemaattisesti ohjelman mukaan. Rakennusalan käännettyä arvonlisäverojärjestelmää koskeva hallituksen esitys on saatettu eduskunnan käsittelyyn. Tämä järeä väline tarvitsee kuitenkin seurakseen joukon muita toimenpiteitä.

OECD:n suositusten mukaiset tietojenvaihtosopimukset ovat olleet luomassa mielikuvaa Suomesta veroparatiisina. Verotuksen kannalta olennaisten tietojen vaihdon pitäisi olla automaattista.

– Saldo on nyt tyly. Suomen veroviranomaiset eivät ole toistaiseksi pyytäneet ainoankaan veronkierrosta epäillyn toimijan talletus- ja muita relevantteja tietoja sopimusvaltiolta. Sopimustoiminta ei ole edistänyt tällaisenaan oikeudenmukaisen verotuksen edistämistä, kansanedustaja Erkki Pulliainen sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Iso-Britanniassa ja Norjassa yhtiöillä on oikeus tietää omistajansa. Myös Suomessa on toteutettava hallintarekisterin viranomaisjulkisuus. Tämä mahdollistaisi sen, että vastuu ja tietojenhankkimisvelvoitteet voidaan kohdistaa täällä Suomen rajojen sisäpuolella olevaan osakkeita omistavaan yhtiöön.

– Rahanpesun valvontaa varten saatuja tietoja pitää voida käyttää myös verovalvonnassa. Pankkimaailma tarvitsee tässäkin asiakohdassa asennemuutoksen: veronkierto on rikollista toimintaa, Pulliainen toteaa.

Etävälittäjille tulee säätää velvollisuus ilmoittaa verohallinnolle suomalaiset asiakkaansa. Jos ulkomaisille vuokratyöntekijöiden työnantajille on rohkaistuttu säätämään velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus tekijöistään, myös etävälittäjille tulee säätää vastaava velvollisuus.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: