— Johanna Sumuvuori

Sumuvuori ryhmäpuheessa: Unionin kriisinhallintakykyä käytettävä joustavammin

 

Vihreistä on tärkeää, että Suomi kantaa vastuunsa rauhasta ja kansainvälisestä turvallisuudesta. Suomi toimii kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti olemalla aktiivinen Euroopan unionin kriisinhallintaulottuvuuden kehittämisessä.

Ongelmana on nopean toiminnan joukkojen käytön jäykkyys, jonka seurauksena ne ovat olleet toimettomana. Paljon rahaa on käytetty joukkojen koulutukseen ja valmiudessa pitämiseen, mutta joukkoja ei ole toistaiseksi käytetty mihinkään.

– Hyvin koulutettujen ja varustettujen taisteluosastojen käyttämättömyys on itsessään osoitus siitä, että tarvetta olisi ennemminkin Euroopan unionin siviilikriisinhallintakyvyn kasvattamiselle ja nopean toiminnan siviilijoukoille. Tarvitsemme tehokkaampaa valmiutta toimia esimerkiksi luonnonmullistusten sattuessa hätäavun ja jälleenrakennuksen lisäksi yhteiskunnan perustoimintojen, kuten hallinnon, sosiaali- ja terveyspalveluiden, oikeuslaitoksen ja poliisin toimintakyvyn turvaamiseksi, kansanedustaja Johanna Sumuvuori sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Vihreiden mielestä EU:n siviilikriisinhallinnan osaamista ja taisteluosastoja tulisi käyttää joustavammin osana käynnissä olevia YK-operaatioita.

– Olisi järkevää käyttää niin siviili¬joukkoja kuin taisteluosastoja joustavammin osana käynnissä olevia YK-operaatioita. On siirrettävä painopistettä entistä enemmän kriisien ennaltaehkäisyyn ja rauhanomaisten ratkaisujen hakemiseen. Vihreät painottavatkin EU:n kriisinhallintaoperaatioiden siviiliulottuvuuden korostamista perusinfrastruktuurin toiminnan ja oikeusvaltiokehityksen varmistamiseksi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: