— Suvi Reijonen

Vihreät maahanmuuttopoliittisissa linjauksissa: Maahanmuuton haasteet ratkaistaan arjessa

Vihreät pitää kielen oppimista, työllistymistä ja yhdenvertaisuuden toteutumista maahanmuuttajien kotoutumisen kulmakivinä.

- Maahanmuuton kohtaamat haasteet ovat enimmäkseen arkisia. Ongelmat eivät ole mahdottomia ratkaista, mutta kotoutumisen konkreettiset haasteet ovat valitettavasti jääneet monikulttuurisuuspuheen ja maahanmuuttohysterian jalkoihin, totesi eduskuntavaaliehdokas, lakimies Husein Muhammed Vihreiden maahanmuuttopoliittisten linjausten julkistuksessa.

- Ihmisten erilaisuus, yksilöllisyys ja yhdenvertaisuus ovat Vihreille perinteisesti tärkeitä arvoja. Poikkeuksia tai erivapauksia ei tulisi kulttuurisin perustein myöntää, mutta vähemmistöllä on oikeus säilyttää kielensä ja kulttuurinsa siinä missä enemmistölläkin. Suomi, joka kohtelee hyvin ja tasa-arvoisesti muualta tulevia, pitää huolta myös kantaväestöstä, sanoi Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki.

Vihreiden mukaan työllistyminen on kotouttamispolitiikan avainalueita. Muun muassa ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamista ja täydennyskoulutusta on joustavoitettava, samoin maahanmuuttajien yrittäjyyttä on tuettava. Työperäinen maahanmuutto ei saa kuitenkaan johtaa etnisten halpatyömarkkinoiden syntyyn tai pimeän työn käyttöön.

- Paras keino estää kaksien työmarkkinoiden synty on tukea ulkomaalaisten työntekijöiden mahdollisuuksia puolustaa omia etujaan. Myös esimerkiksi rakennusalan urakanantajan ilmoitusvelvollisuuden laajentamista on joudutettava, samoin kuin tilaajavastuulain mukaisten tietojen saamista julkiseen rekisteriin. Valvontaa on tehostettava ja ammattiliittojen tulisi saada kanneoikeus, sanoi Sinnemäki.

Kielen opiskelu on Vihreiden mielestä paitsi jokaisen maahanmuuttajan oikeus, myös velvollisuus. Maahanmuuttajien kielen opiskeluun tarvitaan selkeät, valtakunnalliset periaatteet. Kielen opiskeluun voitaisiin velvoittaa esimerkiksi edellytyksenä sosiaaliturvalle.

Myös sosiaalisesti monipuolinen asuntopolitiikka edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista.

- Euroopan suurkaupungeissa maahanmuuttajien keskittyminen tietyille asuinalueille yhdistettynä työttömyyteen, köyhyyteen ja syrjäytymiseen on aiheuttanut ghettoutumista. Suomessa ongelmien keskittymistä on onnistuttu ehkäisemään sosiaalisesti monipuolisella asuntopolitiikalla. Sellaisten alueiden kouluille, joissa on korkea työttömyys tai matala tulotaso, voitaisiin mielestämme antaa erityistukea kurjistumisen ehkäisemiseksi, totesi Muhammed.

Vihreiden maahanmuuttolinjaukset verkossa. 

Jaa sivu: