— Suvi Reijonen

Brax ja Sinnemäki: Sipoonkorven kansallispuisto on tärkeä luonnonsuojelupäätös

- Ekologisia käytäviä koskevat selvitykset otettava huomioon kaavoituksessa

Valtioneuvoston tämänpäiväinen päätös Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta toteuttaa yhden vihreiden pitkäaikaisista tavoitteista.

Sipoonkorven alueella on merkittäviä luontoarvoja, kuten kallioluontoa ja perinneympäristöjä. Alueella myös asuu lukuisia uhanalaisia lajeja. Näistä syistä Sipoonkorven kansallispuisto muodostaa tärkeän lisän Suomen kansallispuistoverkostoon.

- Sipoonkorven alue on luontoarvojensa lisäksi tärkeä paikka pääkaupunkiseudun asukkaiden virkistäytymiseen ja ihanassa metsässä samoiluun. Vaikka kansallispuisto perustetaan tässä vaiheessa tynkänä, sisältää esitys selkeät suuntaviivat puiston myöhemmälle laajentamiselle, muistuttavat vihreät ministerit Tuija Brax ja Anni Sinnemäki.

- Esityksen mukaan myös suojelualueiden välisten ekologisten käytävien sijainti ja laajuus selvitetään. Selvityksiä on myöhemmin hyödynnettävä alueen kaavoituksessa, jotta alueelle kaavailtu asuntorakentaminen ja maankäyttö eivät tuhoa uhanalaisten lajien kannalta välttämättömiä viherkäytäviä, oikeusministeri Tuija Brax korostaa.

- Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen on vihreiden työvoitto luonnon monimuotoisuuden suojelelmiseksi. Puiston perustaminen tukee osaltaan luontomme monimuotoisuuden köyhtymisen hidastumista, koska sen myötä alueella ei esimerkiksi jatkossa harjoiteta monimuotoisuuden kannalta tuhoisaa tehometsätaloutta. Suomi on osana EU:ta sitoutunut luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen. Tekemistä vielä riittää tämän tavoitteen saavuttamiseen, toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

Jaa sivu: