— Ojansuu Kirsi

Ojansuu ryhmäpuheenvuorossa budjetista: Hyvinvointi edellyttää vastuullista talouspolitiikkaa

Vihreässä taloudessa ihminen elää hyvinvoivana puhtaassa ympäristössä, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vallitessa. Hyvinvoinnin takaaminen edellyttää vastuullista talouspolitiikkaa, joka ei käperry itseensä.

Vihreän työministerin kaudella on torjuttu talouskriisin aikana massatyöttömyys ja myös uhkaava nuorten pitkäaikaistyöttömyys on saatu pidettyä alhaisena vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. 30 000 nuoresta työttömästä vain noin 600 on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä yli vuoden.

– Ihmiset eivät kuitenkaan ole vain lukuja tilastoissa, eikä pitkäaikaistyötöntä lohduta se, että muita pitkäaikaistyöttömiä on vähemmän kuin voisi olla. Siksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus on politiikkamme kantava voima. Tämä näkyy ensi vuoden budjettiesityksessä: työllisyyden tukemiseksi hallitus esittää 535 miljoonaa euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin, kansanedustaja Kirsi Ojansuu sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Vihreiden mielestä yhteiskunnan sivistystaso mitataan siinä, kuinka kaikista vähäosaisimpiin suhtaudutaan. Siksi vihreät on erityisen ylpeitä siitä, että hallitus esittää pienimmille eläkkeille kohtuullisen tason turvaavaa takuueläkettä ja että lapsilisä, kotihoidon tuki, sairaus- ja vanhempainraha sekä kuntoutusrahan vähimmäistaso pidetään jatkossa kiinni elinkustannusten kehityksessä sitomalla ne indeksiin.

– Ratkaistavaksi vielä jää opiskelijoiden riittävän toimeentulon turvaaminen. Olisimme halunneet sitoa opintotuen indeksiin jo ensi vuodesta lähtien. Emme onnistuneet tässä, mutta työmme jatkuu. Opintotuen sitomisesta indeksiin on päätettävä seuraavassa hallitusohjelmassa.

Vihreä kädenjälki näkyy budjetissa myös ympäristön osalta. Budjetti edistää uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Vihreä verouudistus huomioi polttoaineen energia- ja hiilisisällön. Joukkoliikenteeseen osoitettavat lisämäärärahat takaavat Z- ja Y-junien liikennöinnin. Ilmastonmuutoksen hillintään osoitettavan rahoituksen taso säilyy ennallaan, ja siihen sisältyy myös uusia määrärahoja.

Metsähallituksen luontopalveluita uhkasi toimintojen leikkaaminen, kun budjettiriihessä ei päästy sopuun niiden rahoituksesta. Eduskunta palautti luontopalveluiden rahat.

- Tunnemme vastuumme myös perinteisessä luonnonsuojelussa. Olen henkilökohtaisesti erittäin ylpeä siitä, että eduskunta tarttui haasteeseen ja löysi rahoituksen luontopalveluille. Kyse on paitsi kansalaisten mahdollisuuksista luontomatkailuun, myös aluetalouden tukemisesta matkailua ja siten työllisyyttä edistämällä. Lisäksi luontopalveluiden rahoitus tukee uusien kansallispuistojen, Selkämeren ja Sipoonkorven kansallispuistojen, toteuttamista.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: