— Suvi Reijonen

Sinnemäki valtiontalouden tasapainottamisesta: Hyvinvointipalveluista ja sosiaaliturvasta ei tule leikata

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäen mielestä julkinen talous on saatava seuraavien vuosien aikana tasapainoon veroastetta maltillisesti nostamalla sekä kehittämällä työssä jaksamista niin, että työurat pitenevät. Leikkauksia hyvinvointipalveluihin ei tule tehdä.

- Vihreiden tavoite on saada velkaantuminen kuriin. Haluamme tasapainottaa valtiontaloutta siten, että ihmisille tärkeät palvelut turvataan. Emme lähde leikkaamaan hyvinvoinnin turvaavia peruspalveluita tai sosiaaliturvaa. Yhteiskunnan turvaverkko on jo nyt heikko verrattuna muihin Pohjoismaihin. Haluamme säilyttää Suomen tasa-arvoisena yhteiskuntana jatkossakin.

- Seuraavan vaalikauden taloudelliset haasteet vaativat päättäjiltä rohkeutta ja kykyä kantaa vastuuta. Vihreät ovat linjanneet, että palveluiden turvaamiseksi olemme valmiita korottamaan veroastetta maltillisesti.

- Kannatamme työurien pidentämistä ja olemme sitä mieltä, että työurat pitenevät parhaiten työelämän laatua parantamalla. Siksi ensisijaisesti on mietittävä keinoja, joilla parannetaan työssä jaksamista ja hyvinvointia. Työurien pidentäminen on tärkeää myös sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta.

- Suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan myös reippaita uudistuksia. Pystymme turvaamaan terveydenhuollon ja muut palvelut parhaiten, jos meillä on uskallusta uudistaa rakenteita, jatkaa kuntareformia ja löytää uusia ideoita siihen, miten asiat tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Sinnemäki sanoo.

Vihreät linjaukset julkisen talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi ovat seuraavat:

1) Veroasteen maltillinen nostaminen

2) Työurien pidentäminen ennen kaikkea työelämää parantamalla

3) Talouden ja julkisten palveluiden rakenteiden uudistaminen.

Vihreät ovat linjanneet veroista pari viikkoa sitten. Linjaukset verkossa:
http://www.vihreat.fi/node/5849

 

 

Jaa sivu: