— Suvi Reijonen

Vihreät: Vanhemmuuden kaikki kustannukset jaettava työnantajien kesken

Vihreät esittävät vanhempainvapaiden uudistamista ja vanhemmuuden kustannusten jaon uudistamista. Vanhemmuuden ja työn on oltava paremmin yhteensovitettavissa molempien vanhempien kohdalla. Tavoitteena on rakentaa sellainen uudistus, jossa lapsen etu toteutuisi parhaiten.

Vihreät esittää vanhempainvapaamallia, jossa kuusi kuukautta kiintiöidään äidin käyttöön, kuusi isän tai synnyttäneen äidin puolison ja kuusi kuukautta vanhempien yhteisellä päätöksellä jaettavaksi (ns. 6+6+6 -malli). Äitiysrahasta, isyysrahasta ja vanhempainvapaasta käytettäisiin jatkossa yhtenäistä nimitystä vanhempainraha.

- Mallin seurauksena lapset menisivät päivähoitoon keskimäärin myöhemmin. Toisaalta sukupuolten välinen tasa-arvo lisääntyisi ja naisten paluu työelämään helpottuisi. Tämä tasoittaisi lisääntyneistä vanhempainvapaista yhteiskunnalle aiheutuneita kustannuksia, Vihreiden lapsipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Sumuvuori sanoo.

Vihreiden mielestä isien mahdollisuuksia viettää enemmän aikaa perheensä kanssa on kaikin tavoin tuettava. Nykyään isät käyttävät vain 6,7 % kaikista korvatuista vanhemmuuspäivistä. Nuoret isät tekevät Suomessa lähes eniten töitä eri väestöryhmistä. Yhteiskunnan asenteet tekevät isälle liian vaikeaksi valita ajan viettämisen lastensa kanssa.

Nimestään huolimatta 6+6+6 -malli ei tarkoita, että vapaat olisi pakko pitää kuuden kuukauden jaksoissa.

- Vapaata on oltava mahdollisuus pitää osa-aikaisesti, nykyistä useammassa erässä ja pidemmällä ajalla, esimerkiksi kolmen vuoden jakson sisällä. Vanhempainvapaata on voitava pitää myös osapäiväisesti, jolloin vanhempi voi tehdä lyhennettyä työpäivää tai -viikkoa. Työelämän tahdin on joustettava ja mahdollistettava työntekijän tarpeisiin räätälöityjä työaikaratkaisuja, jotta vanhemmille jää aikaa myös lapsilleen, Sumuvuori sanoo.

Vihreiden mielestä äitiä ei myöskään pidä velvoittaa jäämään äitiyslomalle viimeistään kuukautta ennen laskettua aikaa, vaan äiti voisi halutessaan jatkaa työntekoa kunnes laskettuun aikaan on kaksi viikkoa.

Vihreät haluaa jakaa kaikki vanhemmuudesta syntyneet kustannukset työnantajien kesken. Vaikka Kela maksaa nykyään työnantajalle ison osan vanhemmuuteen liittyvistä kuluista, kaikkia kustannuksia ei korvata. Korvaamattomia kustannuksia voi koitua 7 000 – 10 000 euroon asti.

- Tämä johtaa siihen, että työnantajat pitävät naisen palkkaamista taloudellisena riskinä. Tämän takia meillä on eräänlaista pakotettua tai ainakin pitkitettyä kotiäitiyttä, koska työmarkkinoille paluu ja pysyvän työsuhteen saanti on vaikeaa. Määräaikaiset työsuhteet ovatkin kaikkein yleisimpiä juuri nuorilla naisilla. Uudistus poistaisi myös naisyrittäjyyden esteitä, Sumuvuori huomauttaa. 

- Esitämme mallia, jossa Kela korvaisi kaikki vanhemmuuden kustannukset. Esimerkiksi raskauden aikana maksettu sairauslomapalkka korvattaisiin seitsemän päivän ajalta. Sijaisen ja pitkältä perhevapaalta työhön palaavan työntekijän perehdyttämisestä korvattaisiin yhden kuukauden palkkakulut. Rahoitus järjestettäisiin työnantajien sairasvakuutusmaksun korotuksella, Sumuvuori sanoo.

Esitykset sisältyvät puolueen lapsipoliittisiin linjauksiin, jotka hyväksyttiin puoluehallituksen kokouksessa 26.11.

Linjaukset kokonaan verkossa.

Jaa sivu: