— Ville Niinistö

Ville Niinistö ryhmäpuheessa Irlanti-tiedonnannosta: Irlannin rahoittaminen vähiten huono vaihtoehto

Suomalaisten päättäjien on arvioitava toimintaansa talouskriisissä siitä näkökulmasta, miten voidaan parhaiten turvata suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys. Euroalueen valtioiden viimeaikaisten ongelmien patoamisella pyritään estämään toisen taantuman tulo Suomeen.

Suunnitellut ratkaisu ovat epävarmoja, mutta Suomelle muutaman miljardin euron laina- ja takausjärjestelyt, joista todennäköisesti merkittävä osa saadaan takaisin, on parempi vaihtoehto kuin ottaa riski nopeasta romahduksesta.

- EU:n on rahoitettava Irlantia lainalla, mutta samalla on varauduttava siihen, että julkisin varoin kriisiä ei voi loputtomiin rajoittaa. On kehitettävä täydentäviä tapoja hallita kriisiä siten, että myös yksityiset sijoittajat kantavat vastuunsa rahoitusmarkkinoiden ylilyönneistä. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että hallitus tuo tämän esille tiedonannossaan, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö totesi vihreiden ryhmäpuheessa.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä tarvitaan kolmenlaisia muutoksia: rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä, uusia veroratkaisuja sekä parempaa jäsenmaiden talouskehityksen ennakointia ja kriisien ehkäisyä EU:ssa.

- Tärkeintä on parantaa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja puuttua riskien järjestelmälliseen peittämiseen ja veronkiertoon. Toiseksi finanssisektorin on osallistuttava yhteiskuntien hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kriisien hallinnan rahoittamiseen. Kolmanneksi tarvitaan keinoja, joilla ennakoidaan Euroopan Unionissa jäsenmaiden talouskehitystä ja ehkäistään kriisin syventymistä muihin maihin.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä rahoitusmarkkinoiden vakavat rakenteelliset puutteet on korjattava, jotta tulevilta kriiseiltä vältyttäisiin ja nykyistä kriisiä rajoitettaisiin. Hallitus tiedonannossaan antaa tälle selvän tukensa.

Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että Suomi edistää Euroopan laajuisten rahoitusmarkkinoita koskevien veroratkaisujen toteuttamisista ja kiirehtii Euroopan komission valmistelemia lisäselvityksiä transaktioveron, aktiviteettiveron sekä pankkien taseesta kerättävän vakausmaksun käyttöönoton mahdollisuuksista. Suomi pitää tulevaisuudessa myös hyvin tärkeänä epäterveen ja haitallisen verokilpailun poistamista EU:sta.

- Suomen hallituksen on jatkettava painetta Irlannin veroparatiisirakenteiden purkamiseen ja alhaisen yritysverotuksen nostamiseen. Näillä huomautuksin vihreä eduskuntaryhmä pitää Irlannin paketin ehtoja riittävinä.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

 

Jaa sivu: