— Suvi Reijonen

Sinnemäki: Kaikille ysiluokan päättäville tarjottava opiskelupaikka

Tulevaisuuden Suomessa tarvitaan kaikkia. Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki pitää tärkeänä, että jokaiselle peruskoulusta valmistuvalle nuorelle taataan toisen asteen opiskelupaikka.

- On hienoa, että ammatillinen koulutus on alkanut kiinnostaa nuoria entistä enemmän. Se on hyvä reitti nuorelle työelämään. Ammattikoulutetun nuoren on todella paljon helpompi löytää töitä kuin sellaisen nuoren, jolla on vain peruskoulutus, toteaa Sinnemäki.

Ammattikoulutuksen aloituspaikkoja on kuluvalla hallituskaudella lisätty noin 10 000. Tällä lisäyksellä haluttiin turvata se, että opiskelupaikkoja on enemmän tarjolla kun taantuma vähensi tarjolla olevia työpaikkoja. Sinnemäki pitää tärkeänä, että myös jatkossa aloituspaikkoja on riittämiin.

- Kaikkien osaamista tarvitaan, joten kaikille on tarjottava paikka opiskella. Se on yksi tärkeimmistä koulutus- ja työpolitiikan asioista, joissa meidän pitää onnistua.

Nuorten työttömyyden kasvu taittui kesäkuussa ja työttömyys on kääntynyt laskuun. Nuoria työttömiä oli joulukuussa 2010 noin 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sellaisia nuoria ihmisiä, joiden työttömyys on jatkunut yli vuoden, oli viime vuonna 585.

Vihreät ovat huolestuneita peruskoulun epätasa-arvoisuudesta. Ero lasten eri kouluissa saamassa opetuksen määrässä voi olla huima, jopa 500 oppituntia peruskoulun aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä lähes puolen vuoden opetusta.

- Esitys uudeksi tuntijaoksi sisälsi ehdotuksia tämän epätasa-arvon korjaamiseksi, mutta Keskusta ikävä kyllä kaatoi esityksen. Pidän tärkeänä, että tähän palataan seuraavalla vaalikaudella. Ei voi olla niin, että asuinpaikka määrää, miten paljon peruskoulutusta lapsen on mahdollista saada.

Vihreät haluaa turvata peruskoulun rahoituksen vaikeissakin taloudellisissa oloissa. Panostus peruskouluun ja siellä annettavaan opintojen ohjaukseen heijastuu koko myöhempään kouluaikaan: opintojen mielekkyyteen, niiden keskeyttämiseen ja oman ammatin saamiseen.

- Opinto-ohjauksen merkitystä on vaikea yliarvioida. Kaikille alle 20-vuotiaille pitäisi olla tarjolla opinto-ohjausta riippumatta siitä, ovatko nuoret jossakin oppilaitoksessa tai eivät.

Jaa sivu: