— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus: Vapon arvokkaat suot suojeltava

Vihreiden puoluehallitus esittää turpeennoston ohjaamista jo ojitetuille soille ja suopelloille, jotta jäljellä oleva suoluonto voidaan turvata. Suomen soista on yli puolet muutettu metsiksi, pelloiksi, tekoaltaiksi ja turvetuotantoalueiksi. Turpeennosto ja soiden ojitus aiheuttavat usein myös ympäristöongelmia läheisissä järvissä ja joissa.

- Käytännöllinen keino pitää yllä soiden monimuotoisuutta valtion omin toimin olisi suojella valtion pääosin omistaman Vapo Oy:n omistamat tai vuokraamat luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset suoalueet. Ne tulee myös siirtää Metsähallituksen luontopalvelujen hallintaan, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari.

Suoluonnon säilyttämisen ongelmat keskittyvät eteläiseen Suomeen, jossa on jäljellä enää hyvin vähän ehyitä, ojittamattomia ja riittävän suuria suokokonaisuuksia. Turvetuotanto uhkaa luonnontilaisia soita ja suolajeja, koska luontoarvoiltaan merkittävät suot ovat myös usein hyviä turpeennostoalueita.

- Tulevaisuudessa puhtaat vedet ovat erittäin arvokas luonnonvara. Vihreiden tavoittelemassa uudessa Suomessa turha ojitus ja turpeennosto eivät samenna rantojemme vesiä. Turvetuotannon ja soiden ojituksen vesistöpäästöille on pantava stoppi, Puoskari vaatii.

Turvesoilta ja ojitetuilta soilta pääsee vesistöihin ravinteita, liejua ja happamia aineksia. Vedet samentuvat ja rehevöityvät, ilmaantuu kalakuolemia. Kalastukselle ja muulle vesistöjen virkistyskäytölle aiheutuu haittoja.

- Lainsäädännöllä on varmistettava, että luonnontilaisten ja luonnontilaisten kaltaisten ojittamattomien soiden ottaminen turvetuotantoon lopetetaan kokonaan. Arvokkaiden soiden pelastamiseksi tulee laatia suojeluverkoston täydentämisohjelma, Puoskari sanoo.

Tammikuun lopussa on valmistumassa suo- ja turvemaastrategia, jonka Vihreät odottavat esittävän keinot turvetuotannon ja soiden ojituksen tuottamien ongelmien ratkaisuun.

 

Jaa sivu: