— Vesa Saarinen

Erkki Pulliainen ja Johanna Karimäki puolustavat Selkämeren kansallispuistoa

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan vihreät jäsenet Erkki Pulliainen ja Johanna Karimäki jättivät eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon. He puoltavat vahvasti hallituksen esitystä hallituksen esittämässä muodossa Selkämeren kansallispuistosta. Maa- ja metsätalousvaliokunnan tuli ottaa kantaa vain kalastus- ja metsästysasioihin.

Selkämeren kansallispuistossa suojellaan pohjois – eteläsuunnassa noin 160 kilometrin pituinen, 91 200 ha suuruinen aavan meren alue ja siihen liittyviä saaristoja. Kansallispuiston alueet koostuvat valtaosin valtion yleisistä vesialueista, joista osa sisältyy Natura 2000 - verkostoon.

Jo valmisteluvaiheessa on kuultu alueen asukkaita ja elinkeinoharjoittajia. Alueella voi jatkossakin kalastaa ja tietyin ehdoin metsästää. Selkämeri on ensimmäinen kansallispuisto, jonka yksi peruste on ammattikalastus. Kalastus ei muuttuisi nykyisestä käytännöstä. Se olisi sallittua yleisillä vesialueilla ja kylärajan sisällä olevilla valtion vesillä Metsähallituksen luvalla.

Harmaahylkeen metsästys olisi käytännössä sallittua yleisillä vesialueilla ja kylärajan sisällä Metsähallituksen luvalla. Merimetsojen pyynti olisi sallittua ELY-keskuksen poikkeusluvilla ja Metsähallituksen luvalla. Vesilintujen metsästys olisi sallittua neljällä alueella syksyllä. Kesällä se haittaisi rauhoitettujen ja riistalintujen pesimärauhaa. Kaikki nämä muutokset ovat hyvin poikkeuksellisia, mutta siitä huolimatta kannatamme kansallispuiston perustamista hallituksen esityksen mukaisesti. Alueelta tulee myös jatkuvasti vetoomuksia puiston perustamiseksi. Vastustajien kritiikki on perusteetonta. Kansallispuisto tuo – vastoin väitteitä - alueelle lisää matkailumahdollisuuksia ja merellisen puiston retkeilypalveluita kun toimitaan hallituksessa valmistelluilla ehdoilla.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Erkki Pulliainen GSM 050 511 3142

Kansanedustaja Johanna Karimäki GSM 050 512 1948

Jaa sivu: