— Erkki Pulliainen

Erkki Pulliainen ryhmäpuheenvuorossa: Harmaan talouden torjunta on kannattava sijoitus

Harmaan talouden torjuntaan käytetyt rahat ovat valtiolle tuottava sijoitus. Vihreä eduskuntaryhmä priorisoi harmaan talouden torjunnan toimenpiteitä ohi budjettileikkauslistojen.

– Istuva hallitus on tehnyt enemmän kuin yksikään aiempi hallitus harmaan talouden torjunnan hyväksi. Me vihreät ajoimme yli vuosikymmenen ajan harmaan talouden selvitysorganisaation vakinaistamista ja käännettyä arvonlisäverojärjestelmää rakennusalaa mallina käyttäen. Nyt tarvittavat päätökset on tehty, totesi kansanedustaja Erkki Pulliainen Vihreiden ryhmäpuheessa.

Verotunnisteen käyttöönotto toisi rakennustyömailla lisäpontta valvontaan. Seuraavia muita kiireellisiä toimia ovat mm. tilaajavastuulain epäkohtien korjaaminen, ulkomaisen työvoiman käytön tehovalvonta, hallintarekisterin viranomaisjulkisuus ja etävälittäjille säädettävä velvollisuus ilmoittaa verohallinnolle suomalaiset asiakkaansa.

Harmaan talouden laajuus on 10 – 14 miljardia euroa ja tästä muodostuvat kokonaisveromenetykset vähintään 4 – 5 miljardia euroa vuodessa.

– Harmaan talouden harjoittajat elävät ja toimivat yhteiskunnan rehellisesti toimivan siiven kustannuksella, varastaen velvoitteensa hoitavalta yhteiskunnan osalta. Vihreät eivät voi millään hyväksyä sitä, että yhä useampi tulonmuodostuksellaan maksukykyinen kansalainen junailee itsensä esimerkiksi hallintarekisterin suojaa käyttäen anonyymiksi veroparatiisitoimijaksi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: