— Suvi Reijonen

Sinnemäen puhe puoluevaltuuskunnassa Iisalmessa 26.2.2011

Hyvä ystävät,

Te ehkä odotatte, että käyn nyt perussuomalaisten vaaliohjelman kimppuun. Jätän sen kuitenkin omaan arvoonsa ja keskityn siihen, mikä on vihreiden mielestä tärkeää.

Palaan ajassa taaksepäin, neljän vuoden päähän, viime vaaleihin ja kuluneeseen hallituskauteen. Viime vaaleissa meidän tärkeimmät teemamme olivat ilmastonmuutoksen torjuminen, köyhyys ja perustulo.

Koska tavoitteemme olivat meille tosia, ja otimme ne vakavasti, meillä oli myös rohkeutta lähteä hallitukseen niitä toteuttamaan.

Mitä olemme saaneet aikaan?

Vihreän verouudistuksen vuoksi yritysten energiatehokkuusinvestoinnit ovat nyt kannattavampia kuin vuosi sitten. Uusiutuvan energian laitoksia on valmistuu eri puolilla Suomea. Kehärataa, Espoon metroa ja Seinäjoki-Oulu -rataa rakennetaan. Uusien autojen päästöt pienenevät vauhdilla.

Olemme valinneet perusturvan. Pienimmät äitiys- isyys ja vanhempainrahat nousivat 170 eurolla kuukaudessa. Pienituloiset eläkeläiset saavat paraikaa takuueläkepäätöksiä. Tiistaina lapsilisät sidotaan kustannuskehitykseen.

Suomessa ei vielä ole perustuloa, mutta ei siihen enää kauan mene. Olemme keventäneet pienten tulojen verotusta ja tehneet työttömille mahdollisuuden opiskella työttömyysturvalla.

Aina välillä törmään väitteisiin, että vihreät eivät ole saaneet hallituksessa aikaan mitään konkreettista tai että me olemme myyneet periaatteemme. Se ei ole totta.

Minä olen ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan.

Ydinvoimaäänestys koetteli meitä, mutta me vastustimme lisäydinvoimaa viimeiseen saakka. Ja ennen kaikkea tarjosimme vaihtoehdon jokaiselle kansanedustajalle. Puolustimme omaa vaihtoehtoamme.

Ydinvoimapettymyksestä huolimatta me pystyimme edistämään muita meille tärkeitä asioita. Me uskomme vastuunkantoon ja ratkaisuihin, emme julkisuustemppuihin. Sen takia teimme sen minkä olimme luvanneet äänestäjillemme, että emme heittäydy syrjään päätöksenteosta, jos ydinvoimakantamme kärsii tappion. 

Maailmasta ei tullut valmis neljässä vuodessa, mutta me olemme muuttaneet tätä maata paljon.

Me haluamme jatkaa tällä vihreiden uudistusten tiellä. Lähtökohdat kestävälle ja ilmastoystävälliselle politiikalle ovat nyt paremmat kuin neljä vuotta sitten, koska ilmastopolitiikassa on otettu tällä hallituskaudella ratkaisevia askelia.

*******

Näissä vaaleissa ratkaistaan Suomen suunta: valitsemmeko me menneeseen haikailevan, pysähtyneisyyden Suomen, vai valitsemmeko me uuden Suomen, joka on avoin ja katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. Nyt on juuri oikea aika taistella niiden asioiden puolesta, joihin me uskomme.

Vihreät haluaa rakentaa uuden Suomen, joka on avoin ja suvaitsevainen, jossa ympäristöstä huolehditaan ja jossa talous rakentuu kestävälle pohjalle.

Me haluamme uuden Suomen, jossa ihmisten on hyvä elää ja jossa jokainen saa tehdä mielekästä työtä. Työelämä on reilua, ja tuloerot ovat pienet. Me haluamme parempia kouluja. Me haluamme investoida raiteisiin.

Tulevalla vaalikaudella Suomen talous on tienhaarassa. Tehtävää on paljon, jos haluamme luotsata Suomen parempaan tulevaisuuteen.

Vaikka massatyöttömyys pystyttiin tällä vaalikaudella torjumaan, työttömyys on edelleen liian korkealla. Ilmastonmuutoksen torjunta ei voi enää odottaa. Suomalaisten tuloerot ovat päässeet kasvamaan liian korkeiksi.

*******

Yksi tärkeimmistä asioista näissä vaaleissa on valtiontalouden tasapainottaminen, velkaantumisen kääntäminen. Meillä on tarjota lääkkeeksi kolmen kohdan ohjelma.

1) Ensinnäkin me emme leikkaa peruspalveluista tai sosiaaliturvasta. Ihmisille tärkeät palvelut on turvattava. Sosiaalinen turvaverkko on Suomessa heikko verrattuna muihin Pohjoismaihin, ja me haluamme, että Suomi säilyy tulevaisuudessakin tasa-arvoisena maana.

2) Toiseksi me aiomme nostaa veroastetta maltillisesti. Verotuloja kerätään ensisijaisesti ympäristöveroja ja kulutusveroja nostamalla. Kaikkein pienituloisimpien verotusta me kuitenkin haluamme keventää.

3) Kolmanneksi me haluamme rakenteellisia uudistuksia. Työuria voidaan pidentää sillä, että työelämästä tehdään parempi ja oikeudenmukaisempi.

Olennaista on myös uudistaa taloutta ja julkisia palveluja. Meillä pitää olla rohkeutta uudistaa rakenteita esimerkiksi terveydenhuollossa.

Muiden puolueiden linjat velkaantumisen taittamiseksi herättävät meissä kysymyksiä. Sosiaalidemokraatit, keskusta ja kokoomus ovat kaikki valmiita keräämään verotuloja palveluiden tuottamiseen vähemmän kuin vihreät. Miten nämä puolueet todella saavat taloutemme tasapainoon? Näyttää siltä, että nämä puolueet ovat tuudittautuneet kasvufantasioihin. Ja näyttää siltä, että nämä puolueet ovat valmiita leikkaamaan menoja enemmän kuin sanovat ääneen.

Sosiaalidemokraatit ovat tosin jotain jo sanoneet: he ovat valmiita jäädyttämään neljänneksen valtion menoista. Eikö tämä tarkoita valtion palkkojen jäädyttämistä? Tai jos se ei tarkoita sitä, niin mitä se sitten tarkoittaa?

******

Valtiontalouden tasapainottamisen lisäksi näissä vaaleissa ratkaistaan useiden muiden vihreille tärkeiden uudistusten tulevaisuus.

Me haluamme, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan niin sanotun onnellisuusmittarin käyttöönotto. Ihmisten hyvinvointia ei voi mitata pelkällä bruttokansantuotteella. Me tarvitsemme mittarin, joka kertoo, voivatko ihmiset hyvin. Tarvitsemme mittarin, joka kertoo kulutammeko luonnonvaroja yli oman osuutemme.

Haluamme rakentaa vihreän tietoyhteiskunnan, jossa käytetään uutta teknologiaa. Voimme edistää tietoyhteiskunnan kehittymistä avaamalla julkisen sektorin tietoaineistoja kaikille. Esimerkiksi julkisin varoin tuotettujen paikkatietojen, tilastojen ja säätietojen on oltava kaikkien käytettävissä. Se hyödyttäisi erityisesti pieniä yrityksiä.

Vihreiden uudessa Suomessa lisätään rahaa joukkoliikenteeseen, etenkin raiteisiin. Me olemme esittäneet raideliikenteeseen ensi vaalikaudelle 2,6 miljardin euron investointiohjelmaa. Joukkoliikenteen kehittämiseen liittyy olennaisesti myös kaavoitus. Me haluamme järkevää kaavoitusta ja asuinalueita, joissa ihmisten on hyvä asua.

Uudessa Suomessa taloja rakennetaan aiempaa enemmän puusta. Haluamme muuttaa rakennusmääräyksiä puurakentamista suosivaksi.

Vihreät haluavat säätää tulevalla hallituskaudella lain tasa-arvoisesta avioliitosta. Jokaisella pitää olla mahdollisuus mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa. Jokaisella suomalaisella pitää olla samat oikeudet riippumatta siitä, sattuuko hän olemaan hetero vai homo.

Ensi viikolla me julkistamme lisäksi kouluja ja oppimista koskevat tavoitteemme vaaleihin.

******

Lähdemme vaalitaisteluun hyvistä asemista. Minulla on meidän kampanjastamme hyvä fiilis. Meillä on kentällä enemmän aktiiveja kuin missään aikaisemmissa vaaleissa. Meillä on erinomaiset ehdokaslistat kaikissa vaalipiireissä. Niin myös täällä Pohjois-Savon vaalipiirissä, missä tavoitteenamme on saada yksi uusi kansanedustaja.

Tavoitteenamme on vaalivoitto ja 20 kansanedustajaa. Se on kunnianhimoinen tavoite, mutta meillä on kaikki mahdollisuudet sen saavuttamiseen.

Me jaamme perussuomalaisten ja muiden vanhoillisten kanssa huolen Suomen tulevaisuudesta. Me kuitenkin suhtaudumme tulevaisuuteen myönteisesti. Meillä on visio siitä, miten Suomi pärjää tulevaisuudessa ja miten insinöörit ja duunarit tulevaisuudessa työllistyvät. Meillä on uusi Suomi.

Jaa sivu: