— Suvi Reijonen

Vihreät esittelivät uuden työn mallin: Tavoitteena uuden ajan täystyöllisyys

Vihreät haluaa toteuttaa merkittävän uudistuksen suomalaisen työelämän rakenteissa ja sisällössä. Uudenlainen työelämä syntyy viiden toimenpiteen avulla. Käytännössä tavoitteena on uuden ajan täystyöllisyys, jossa on raivattu ne esteet, jotka nyt pitävät ison joukon ihmisiä työelämän ulkopuolella.

– Vihreiden uuden työn mallilla tähdätään täystyöllisyyteen kasvattamalla niin työvoiman tarjontaa kuin sen kysyntää, puolueen puheenjohtaja Anni Sinnemäki sanoi Vihreiden uuden työn esittelytilaisuudessa.

Uuden työn mallin viisi toimenpidettä ovat:

1) Perustulo

2) Yrittämiseen rohkaiseminen

3) Yhteiskunnalliset yritykset

4) Tasa-arvoisempi työelämä

5) Työhyvinvoinnin lisääminen

– Täystyöllisyys on tärkeä tavoite paitsi valtiontalouden, myös yksilön kannalta; kaikilla pitäisi olla mahdollisuudet tehdä jotain työtä, koska työ on merkittävä onnellisuutta lisäävä asia. Me olemme ehdottaneet, että ensi hallituskaudella otetaan käyttöön onnellisuusmittari. Jos mittarin lukemat halutaan saada hyviksi, työ on siinä merkittävässä asemassa. Työ suojaa ihmistä elämän kolhuilta ja murheilta, Sinnemäki selvensi.

Vihreiden uuden työn mallin ensimmäinen toimenpide on siirtyä moderniin perusturvaan. Se tarkoittaa perustuloa.

– Vakaa ja varma perustulo luo turvallisuutta. Ihmiset voivat työskennellä, opiskella ja yrittää nykyistä vapaammin, koska jonkinlainen toimeentulo on taattu kaikissa elämäntilanteissa. Pienenkin rahan ansaitseminen on aina kannattavampaa kuin vain tukien varassa eläminen. Palkkatyöt ja yrittäminen on helpompi yhdistää, ja pätkä- ja silpputyöt saa sovitettua elämäntilanteeseensa, Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö kertoi.

- SATA-komitea epäonnistui kahdessa keskeisimmässä tavoitteessaan; ensinnäkin pienituloisten työn kannattavuuden parantamisessa, joka olisi tehty helpottamalla sosiaaliturvan ja työn yhdistämistä. Toiseksi komitea epäonnistui kaikkein vähäosaisimpien perusturvan nostamisessa, Niinistö sanoi.

- Kokoomus puhuu työnteon kannattavuudesta, mutta liittoutui SATA-komiteassa työmarkkinajärjestöjen kanssa ja esti tätä tavoitetta edistävät uudistukset. Ensi hallitusohjelmaan Vihreät tavoittelee sellaisen konkreettisen mallin toteuttamista, jossa työnteko olisi työttömälle aina kannattavaaa, Niinistö totesi.

– Perusturvaa on pystyttävä parantamaan ilman ansioturvan samanaikaista nostamista, koska kytkös tekee nostamisen liian kalliiksi. Ihmettelemme erityisesti demareiden saamattomuutta perusturvan tason parantamisessa. Demarit olisivat voineet vaikuttaa SATA-komiteassa ay-liikkeen linjaan. Nyt demarit olivat ay-liikkeen jarrulinjan takana puolustamassa saavutettuja etuja. Seuraus on se, että perusturvan suhteellinen taso on edelleen pahasti jäljessä ansioturvan tasosta, Niinistö sanoi.

- Askeleina perustuloon Vihreät esittävät 100 euron aktiivirahaa keikkatyötä tekeville työttömille. Lisäksi esitämme, että pienen osa-aikatyötulon ja työttömyysturvan yhteensovitusprosenttia alennetaan 50:sta 25 prosenttiin. Pienten työtulojen saamisesta tulee tehdä taloudellisesti nykyistä kannattavampaa, Niinistö sanoi.

Toinen Vihreiden tavoite on rakentaa Suomeen sellainen ilmapiiri ja puitteet, että entistä useampi ihminen työllistäisi itsensä yrittäjänä.

– Kaikenlaista yrittäjyyteen liittyvää byrokratiaa on vähennettävä entisestään; haluamme toteuttaa yrittäjille yhden luukun periaatteen sekä perustaa avoimeen dataan pohjautuvan yrittäjäportaalin, Sinnemäki sanoi.

Kolmas merkittävä asia uuden työn mallissa ovat yhteiskunnalliset yritykset, joista vihreät haluavat rakentaa merkittävän yrittämisen muodon. Yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteet ovat yleishyödyllisiä ja voitto sijoitetaan takaisin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Yhteiskunnallisessä yrityksessä työntekijät ovat motivoituneita, koska he ovat yrityksen omistajia ja mukana päätöksenteossa. Yhteiskunnalliset yritykset ovat keino paikallisten talouksien elvyttämiseen ja kansalaisyhteiskunnan aktivoimiseen. Alkuun on lähdettävä seuraavalla hallituskaudella pilottiprojekteilla, joissa voidaan ottaa oppia esimerkiksi Britannian kokemuksista, Sinnemäki sanoi.

Neljäs uuden työn elementti on työelämän tekeminen tasa-arvoisemmaksi.

– Merkittävin asia on naisten aseman parantaminen niin, että vanhempainvapaista kiintiöidään yhtä suuri osa isän kuin äidin käyttöön. Muita uudistuksia ovat ammattiliittojen kanneoikeus sekä harmaan talouden valvonnan tehostaminen ja rangaistusten koventaminen, Sinnemäki sanoi.

Viides uuden työn toimi on työelämän hyvinvointiin käytettävien panostusten lisääminen. Jos työntekijät viihtyvät työssään ja työpaikallaan, se tukee työpaikan taloudellista menestystä.

Uudessa työssä ihmisten hyvinvointiin työelämässä panostetaan.

– Haluamme, että kaikki julkisen puolen esimiehet käyvät läpi esimiesvalmennuksen. Tavoitteena on lisätä kannustavaa ja myönteistä ilmapiiriä työpaikoilla, Sinnemäki kertoi.

Vihreiden Uusi Suomi rakentuu uuden talouden, suvaitsevan ilmapiirin ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan varaan.

----

Tilaisuudessa esitetyt kalvot

www.vihreat.fi/uusityo

Päivitetty perustulolinjapaperi verkossa:

www.vihreat.fi/uusityo/perustulo

Jaa sivu: