— Suvi Reijonen

Ville Niinistön puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnassa Iisalmessa 26.2.2011

Arvon valtuuskunta,

Vihreät haluaa Suomeen Uutta Työtä. Olemme puolue, joka ymmärtää nykyajan työelämää ja ihmisten arkea.

Me esitämme toimivia ratkaisuja, joilla Suomi menestyy ja jokaiselle suomalaiselle on tarjolla mielekästä työtä uutena maailman aikana. Vihreät haluaa rakentaa työelämää, joka tuottaa Suomella hyvinvointia. Sellaista työelämää, jonka avulla teemme suomalaisista maailman onnellisimman kansakunnan.

Olemme tässä oikeastaan ainoita. Monet muut puolueet haluavat vain takertua rapistuviin haavekuviin menneen ajan työpaikoista. Keskusta haluaa pelastaa Suomen vanhakantaisilla aluetuilla. Sdp haluaa estää vihreän verouudistuksen teollisuuden kilpailukyvyn nimissä. Kokoomuksen vastaus on veronkevennykset hyväosaisille ja yrityksille. Perussuomalaiset haluavat viedä Suomen 1950-luvulle ja eristää meidät maailmantaloudesta.

Näillä keinoin Suomi ei selviä menestyjänä talouden murroksesta. Tarvitsemme uusia ratkaisuja. Vihreät ymmärtää maailman muutosta ja esitämme toimivia ratkaisuja.

--

Seuraavaksi puhunkin elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta sekä taidolla ja ideoilla menestyvien alueiden Suomesta.

Tarvitsemme uusia ratkaisuja, jotta pystymme luomaan uusia työpaikkoja ja yrittäjyyttä. Tarvitsemme uusia ratkaisuja, jotta mielekäs työ on jokaisen ihmisen ulottuvilla, eri puolilla Suomea.

Tarvitsemme siis uusia ratkaisuja niin työn kysynnän kuin työn tarjonnan lisäämiseksi. Uutta elinkeinopolitiikkaa ja uutta täystyöllisyyspolitiikkaa.

Arvon valtuuskunta,

Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä maailman muutosta, jotta voimme luoda uutta talouden menestystä.

Kehittyvän maailman suurvaltojen Kiinan, Intian ja Brasilian merkitys on kasvamassa. Maailma ei nouse taantumasta entisenkaltaisena muutoinkaan. Siirtymä teollisesta yhteiskunnasta moninaisempaan palvelujen ja korkean jalostusasteen tuotteiden yhteiskuntaan kiihtyy.

Samalla luonnonvarojen rajallisuus sekä ilmastonmuutos pakottavat edistykselliset valtiot panostamaan ympäristöllisesti kestävän ja resurssitehokkaan yhteiskunnan rakentamiseen.

Suomen on oltava tässä murroksessa notkea ja päättäväinen. Vanhoilla konsteilla ei enää pärjätä. Vanhan sukupolven jäärien höpinät taloutta vaarantavasta vihreästä murroksesta kannattaa jättää omaan arvoonsa. Vain banaanivaltio panostaisi nyt matalan jalostusasteen energiaa tuhlaavaan teolliseen tuotantoon ja halvan sähkön harhakuviin. Uudessa maailmassa energiaa ja raaka-aineita käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Me haluamme Suomesta maailman energiatehokkaimman talouden. Energian hinta nousee joka tapauksessa, joten energiatehokkuudesta on yrityksille pelkkää etua. Kestävästä energiasta voidaan myös rakentaa Suomelle vientivaltti. Rakentamalla vihreää taloutta luomme uuden sukupolven työpaikkoja niin kotimaan kysyntään kuin vientiinkin. Vihreät tavoittelee 50 000 viherkaulustyöpaikkaa Suomeen vuoteen 2017 mennessä. Haluamme rakentaa Uuden Suomen taloutta myös investoinneilla kestävään liikenteeseen, kuten raiteisiin.

Emme voi pitää kiinni edes teollisuuden työpaikoista vanhoin keinoin. Myös teollisuudessa yhä suurempi osa liikevaihdosta tulee palveluista. Avainsana on sisältö. Enää ei riitä edelläkävijyyteen se, että osaa tehdä hienoja vempaimia - olennaisempaa on, miten nämä vempaimet palvelevat ihmisiä.

Suomen merkittävimmän yrityksen Nokian haasteet ovat esimerkki siitä, kuinka vaikeassa kilpailutilanteessa olemme. Amerikkalaiset ovat ottaneet johtoaseman mobiililaitteiden ohjelmistoissa, kun Nokia nyt viimeisenä luopuu eurooppalaisen käyttöjärjestelmän rakentamisesta. Toisaalta tilanne on pyrittävä kääntämään hyödyksi. Nokialta lähtevien ohjelmisto-osaajien ympärille voidaan rakentaa uutta sisältötuotantoa yrityshautomoiden ja riskirahoituksen avulla.

Esimerkkejä menestyksestäkin on: yli 100 miljoonaa kertaa ladattu Angry Birds -mobiilipeli on suomalaisen ohjelmistotyön tulos. Peliteollisuus on esimerkki siitä, että julkinen valta ei ole ollut innovaatiopolitiikassaan ajan tasalla. Tarvitsemmekin innovaatiopolitiikan painopisteen muutosta. On uskallettava etsiä uusia polkuja, riskejäkin ottaen.

Vihreät haluaa poistua eri sektoreiden ja alueiden tukemisesta menestyvien liikeideoiden tukemiseen. Vanhanaikainen aluepolitiikka on pikemminkin ollut alueiden kehittymisen jarru, kun ei ole pyritty uuden luomiseen vaan vanhan pönkittämiseen. Vihreät haluaa rakentaa ideoilla ja taidolla menestyvien alueiden Suomea.

Yhtenä menestystekijänä tulee olemaan avoimen tietoyhteiskunnan rakentaminen. Sen avulla voidaan parantaa julkisten palvelujen tuottavuutta, luoda uusia työpaikkoja ja parantaa ihmisten arjen palveluja. On hyödynnettävä avoimia rajapintoja ja standardeja ja avattava julkinen tieto käyttöön ja kaupallistettavaksi, jolloin syntyisi merkittävästi uutta liiketoimintaa ja kilpailua. Tässä valtuuskunnassa julkaistaankin vihreiden tietoyhteiskuntaohjelma, jossa näytetään suuntaa teknologiaharppaukselle johtavaksi tietoyhteiskunnaksi.

Arvon valtuuskunta,

Toiseksi tarvitsemme uudenlaista turvaverkkoa, joka antaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden päästä työelämään. Tilkkutäkkimäinen sosiaaliturvamme on rakennettu 1970-luvun pitkiin teollisuustyösuhteisiin. Se ei tunnista palvelualojen, pienyrittäjän tai luovan työn tekijöiden tarpeita. Liian moni jää väliinputoajaksi, kun sosiaaliturvan saaminen on vaikeaa.

Sosiaaliturvamme ei myöskään kannusta töihin, vaan tekee pienituloisesta työstä taloudellisesti kannattamatonta. Suomessa suurimmat kannustinloukut on pienituloisilla. Työttömältä menee keikkatyön palkasta keskimäärin 63 prosenttia sosiaalitukien pienenemiseen ja veroihin, siis enemmän kuin yksikään hyvätuloinen Suomessa maksaa marginaaliveroa. Sosiaaliturvan ja työn yhdistämisen helpottaminen on välttämätöntä, jotta voimme tavoitella täystyöllisyyttä ja työttömyyden vähentämistä.

Yhä suurempi osa ihmisistä työllistää jatkossa itsensä perinteisen palkkatyön ulkopuolella; moni tekee töitä yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa. Valtaosa työpaikkojen kasvusta tullee pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sosiaaliturvaa on uudistettava, jotta mikroyrittäjyyden riskit kaventuisivat ja perusturvan saisi nykyistä vakaammin. Tätä uudistusta tarvitaan, jotta töitä on tarjolla erilaisille ihmisille kaikkialla Suomessa.

Vihreiden ratkaisu sosiaaliturvamme ongelmiin on perustulo. Tällä hetkellä kansantaloudellisesti toteuttamiskelpoisen perustulon taso on 500 euroa kuussa. Vakaa ja varma perustulo luo turvallisuutta. Ihmiset voivat työskennellä, opiskella ja yrittää nykyistä vapaammin, koska toimeentulo on taattu kaikissa elämäntilanteissa. Pienenkin rahan ansaitseminen on aina kannattavampaa kuin vain tukien varassa eläminen. Palkkatyöt ja yrittäminen on helpompi yhdistää, ja pätkätyöt saa sovitettua elämäntilanteeseensa.

Sinivihreän hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin keväällä 2007 kunnianhimoinen sosiaaliturvan uudistaminen. SATA-komitea epäonnistui kahdessa keskeisimmässä tavoitteessaan. Ensinnäkin pienituloisten työn kannattavuuden parantamisessa, joka olisi tehty helpottamalla sosiaaliturvan ja työn yhdistämistä. Toiseksi komitea epäonnistui kaikkein vähäosaisimpien perusturvan nostamisessa.

Kokoomus puhuu työnteon kannattavuudesta, mutta liittoutui SATA-komiteassa työmarkkinajärjestöjen kanssa ja esti tätä tavoitetta edistävät uudistukset. Kokoomus on sosialidemokraattien kanssa konservatiivinen, muutosvastarintainen sosiaaliturvapuolue. Se ei ole valmis pienituloisen asemaa parantaviin uudistuksiin, jotka tekisivät työnteosta kannattavaa. Me vihreät uskomme, että myös pienituloista on ensisijaisesti kannustettava työn taloudellisella mielekkyydellä.

Perusturvan parantamisessa tuli myös seinä vastaan. Työttömien perusturvaa on pystyttävä parantamaan ilman ansioturvan samanaikaista nostamista, koska kytkös tekee nostamisen liian kalliiksi. Ihmettelemme erityisesti demareiden saamattomuutta perusturvan tason parantamisessa. Demarit olisivat voineet vaikuttaa SATA-komiteassa ay-liikkeen linjaan. Nyt demarit olivat ay-liikkeen jarrulinjan takana puolustamassa saavutettuja etuja. Seuraus on se, että perusturvan suhteellinen taso on edelleen pahasti jäljessä ansioturvan tasosta.

Vihreät lähtee rohkeasti näihin vaaleihin haastamaan muita puolueita. Hallitusohjelmaan on saatava konkreettisia kirjauksia sosiaaliturvan ja työn yhdistämisen helpottamisesta. Tavoittelemme myös perusturvan tason nostamista.

Askeleina perustuloon Vihreät esittää 100 euron kuukausittaista aktiivirahaa keikkatyötä tekeville työttömille. Lisäksi esitämme, että pienen osa-aikatyötulon ja työttömyysturvan yhteensovitusprosenttia alennetaan 50:sta 25 prosenttiin. Näin työtulojen ansainta tulisi työttömälle aina kannattavaksi. Tämän ansiosta 500 euron kuukausituloja saava työtön keikkatyöläinen saa käteen palkastaan yli 300 euroa, kun nykyään käteen jää vain noin 100 euroa.

--

Vihreät haluaa ylipäätään rakentaa työelämää, joka on reilua, mielekästä ja jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä. Haluamme vanhempainvapaiden uudistuksen, jossa vapaa pidentyy ja jakautuu tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Se vahvistaa nuorten naisten työmarkkina-asemaa ja isien asemaa perheissä.

Reilu työelämä tarkoittaa myös harmaan talouden vastaisia toimia ja ammattiyhdistysten kanneoikeutta. Mahdollisuutta vaikuttaa työhönsä voidaan lisätä paikallisella sopimisella. Työhyvinvointia haluamme parantaa esimerkiksi julkisen sektorin pakollisella esimieskoulutuksella. On siirryttävä management by perkele -kulttuurista vuorovaikutteiseen johtamiseen.

Vihreän Uuden Työn politiikan tavoitteena on täystyöllisyys. Täystyöllisyys voidaan tavoittaa, kun raivaamme nykyisiä esteitä työnteon kannattavuudelta ja uusien elinkeinojen ja yrittäjyyden syntymisen tieltä.

Täystyöllisyys on tärkeä tavoite paitsi valtiontalouden, myös yksilön kannalta; kaikilla pitäisi olla mahdollisuudet tehdä jotain työtä, koska työ on merkittävä onnellisuutta lisäävä asia.

Me olemme ehdottaneet, että ensi hallituskaudella otetaan käyttöön onnellisuusmittari. Jos mittarin lukemat halutaan saada hyviksi, työ on siinä merkittävässä asemassa.

Työ suojaa ihmistä elämän kolhuilta ja murheilta. Vihreiden Uudessa Suomessa jokaisen kannattaa yrittää ja tehdä työtä. Yhteiskunta pitää kaikista huolta ja sosiaaliturva kannustaa ihmisiä heidän omissa elämänvalinnoissaan. Ahkeruus ja taito tuovat tunnustusta.

Uusi Suomi on onnellinen Uuden Työn Suomi.

Jaa sivu: