— Ville Niinistö

Niinistö Euroopan talouden vakauttamisesta: Talousjärjestelmän rakenteelliset puutteet on korjattava kriisiä hoidettaessa

Euroopan unionissa tehtävien lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisujen perustana on oltava vakaamman talousjärjestelmän ja Euroopan hyvinvointia vahvistavan kestävän talouspolitiikan aikaansaaminen. Talousjärjestelmän pelisääntöjen on vastattava ihmisten oikeudentajua. Tämä on tavallisten suomalaisten etu.

– Meidän suomalaisten päättäjien on arvioitava Euroopan talouden vakauttamista siitä näkökulmasta, miten me voimme parhaiten turvata suomalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden. Hallitus on hoitanut työnsä vastuullisesti. Joidenkin julkisten talouksien velkakriisi ei ole synnyttänyt pelättyä uutta taantumaa, vaan ongelmat on onnistuttu eristämään, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Euroopan unionin väliaikainen rahoitusvakausväline oli alun perin tarkoitettu 440 miljardin euron suuruiseksi, mutta tosiasiallinen lainakapasiteetti on selvästi alhaisempi ylitakausten johdosta. Vihreä eduskuntaryhmä ei hyväksy lainakapasiteetin kasvattamista sovittua suuremmaksi. Yhteisvastuullisia ratkaisuja, kuten joukkovelkakirjoja, ei vihreiden mielestä syytä ottaa käyttöön.

– On perusteltua osoittaa, että Euroopan unionilla on toimiva väline kriisien rajoittamiseksi, mutta olisi itsepetosta kasvattaa rahaston suuruutta tätä suuremmaksi. Julkisin varoin ei olisi enää mielekästä ja järkevällä tavalla mahdollista rajoittaa tätä mittavampaa kansainvälistä rahoituskriisiä.

Vihreä eduskuntaryhmä on koko talouskriisin ajan korostanut sitä, että on tärkeintä korjata talousjärjestelmän rakenteelliset puutteet samalla kun akuuttia kriisitilannetta hoidetaan vastuullisesti.

- Vihreistä on selvää, että ylikansalliselle taloudelle on pyrittävä luomaan ylikansallista poliittista ohjausta. Koko talouskriisin taustalla on riskiarvioinnin täydellinen pettäminen ja riskien järjestelmällinen peittäminen. Jatkossa riskien on oltava läpinäkyviä ja finanssilaitoksilta on edellytettävä suurempaa vakavaraisuutta. Vihreät kannattaa finanssisektorin veronalaisuutta. Kansainvälisellä transaktioverolla voitaisiin vähentää lyhytaikaista spekulatiivista rahaliikennettä. Myös pankkien voitosta perittävä aktiviteettivero on harkinnan arvoinen. Veroparatiisien toimintaan on puututtava kovalla kädellä.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä Euroopan unionin talouspolitiikan koordinaatiota vahvistava lainsäädäntöpaketti vie kasvu- ja vakaussopimusta oikeaan suuntaan. Unionin jäsenmailta edellytetään aiempaa konkreettisemmin hyvää taloudenpitoa ja ylivelkaantuneilta mailta edellytetään täsmällisiä toimia velan vähentämiseksi. Emme siirry yhteisvastuuseen toistemme veloista, vaan yhteiseen pyrkimykseen noudattaa kestävää talouspolitiikkaa.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: