— Tero Suoniemi

Timo Juurikkalan ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa

Arvoisa puhemies!

Eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen on tärkeää. Systeemin romahtaminen saisi aikaan laman, jonka kärsijöitä olisivat sattumanvaraiset kansalaiset ja yrittäjät. On jokseenkin varmaa, että laaja finanssikriisi aiheuttaisi konkurssiaallon ja mittavaa työttömyyttä. Siksi on ihan paikallaan, että Euroopan johtajat miettivät vakavasti tapoja, joilla tällainen ehkäistäisiin.

Ehdotettu kokonaisvaltainen strategia sisältää useita eri ulottuvuuksia. Julkisten talouksien kestävyyttä pyritään vahvistamaan ja kontrolloimaan, pankkien stressitestejä jatketaan ja tehostetaan, valmistaudutaan pysyvän kriisinhallintamekanismin luomiseen, lisätään luotonantajien vastuita, selvitetään finanssialan veroja mukaan lukien transaktiovero ja muodostetaan pysyvä Euroopan vakausmekanismi EVM.

Vihreä eduskuntatyhmä kannattaa sitä, että ylikansallistuneelle taloudelle ja finanssisektorille luodaan ylikansallisia ohjausmekanismeja. Raha on hyvä renki mutta huono isäntä, ja politiikan on otettava pitävä ote ellei peräti niskalenkki markkinavoimista. Tämä ei kuitenkaan onnistu rahapanoksia loputtomasti lisäämällä. Tarvitaan ennen kaikkea uusia pelisääntöjä, joiden luomisessa valtioilla on monopoliasema.

Vasemmistoliiton välikysymys keskittyy menettelytapoihin erityisesti Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen ERVV:n osalta. Aikanaan viime keväänä väline luotiin osoittamaan, että euromaat ovat tosissaan pyrkiessään turvaamaan rahoitusvakautta. 440 miljardin euron kapasiteetti mitoitettiin niin, että se yhdessä ERVM:n ja IMF:n panosten kanssa muodostaa 750 miljardin euron kokonaisuuden.

Todellisuudessa tuota 440 miljardia ei ole käytettävissä monimutkaisten ylitakausvaatimusten johdosta. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä kaikki vaihtoehtoiset tavat kasvattaa ERVV:n lainakapasiteettia tuohon 440 miljardin ehdottomaan maksimiin saakka on selvitettävä, mutta – jos muuta vaihtoehtoa ei millään löydy - olemme valmiita ainakin osittain varmistamaan tosiasiallisen lainanantokyvyn myös takausvastuita korottamalla. Kyse on euroalueen toimenpiteiden uskottavuudesta.

Nyt näyttää kuitenkin mahdolliselta, ettei takausten kasvattaminen ehkä ole tarpeen. Espanja on tervehdyttämässä talouttaan määrätietoisesti. Portugalin osalta haetaan menettelyjä, joilla valtio voidaan ainakin osittain pysyttää lainamarkkinoilla, jolloin tuen tarve ERVV:n potista ei kasva liian suureksi välineen kapasiteettiin nähden. Vihreiden mielestä kriisivaltioiden pitäminen lainamarkkinoilla on kannatettavaa, koska julkisen tuen tarve on silloin pienempi.

Tässä yhteydessä on huomioitava, että kyse ei ole pelkästään euroalueen kriisistä vaan laajemminkin rahoitusmarkkinoiden ja julkisten talouksien ongelmista. Siksi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukana oleminen vakauspaketissa on tärkeää; sitä kautta myös euroon kuulumattomat valtiot ovat mukana.

Euroopan rahoitusvakausväline on siirtymäajan rakennelma, ja se on tarkoitus korvata kahden vuoden kuluttua Euroopan vakausmekanismi EVM:llä. Tämän korpivaelluksen ajan puskurina toimii ERVV.

Vuodesta 2013 eteenpäin tilanne tervehtyy sikäli, että yksityisen sektorin vastuu rahoituksesta lisääntyy lainoihin sisällytettävien lausekkeiden myötä. Sen jälkeen luotonantajien tappioita ei enää täysimääräisesti sosialisoida, mikä on ollut oppositionkin mielestä tavoiteltavaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että riskit hinnoitellaan luottojen korkoihin; valtionlainojen korot tulevat todennäköisesti nousemaan tuntuvasti tämän jälkeen. Tämä voi koskea myös Suomea.

Eurojohtajien viime perjantain päätelmissä on mukana myös paljon porua herättänyt ”euroa koskeva sopimus”, omaa sukua kilpailukykysopimus. Se on hioutunut matkan varrella paljon, mutta kieltämättä siinä on edelleen melko konservatiivinen tulokulma. Euroopan oikeistolaistuminen näkyy.

Sopimuksessa korostetaan kuitenkin selkeästi sitä, että toimenpiteet ovat pääosin kansallisesti tehtävien päätösten piirissä. Sinänsä paperin tavoitteet ovat laajalti hyväksyttäviä, mutta osa toimenpide-ehdotuksista on varsin pitkälle meneviä. Varsinaista päätösvallan siirtoa EU-tasolle euroa koskeva sopimus ei sisällä eikä edellytä.

Vihreä eduskuntaryhmä korostaa, että talousjärjestelmän pelisääntöjä on kehitettävä ja vahvistettava siten, ettei laajamittaista ja vaikutuksiltaan arvaamatonta finanssikriisiä pääse Euroopassa syntymään. Talouden vakautta vahvistavien mekanismien luomisessa ollaan oikealla tiellä, vaikka yksityiskohdissa onkin vielä paljon työtä.

Vihreiden mielestä vakauden turvaaminen on Suomen ja suomalaisten etu, mutta myös oman maanosamme Euroopan etu. Talousjärjestelmän sääntelyä ei pidä enää näinä aikoina arvioida pelkästään kansallisten silmälasien läpi. Eurooppa – ja myös koko maapallo – on samassa veneessä.

 

 

Jaa sivu: