— Suvi Reijonen

Anni Sinnemäki Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 2.4.2011

Maailmassa ollaan sellaisen haasteen edessä, että meillä on noin 40 vuotta aikaa rakentaa elämäntapamme uudestaan vähähiiliseksi, energiatehokkaaksi ja luonnonvaroja vähemmän kuluttavaksi. Tarvitaan suurten rakenteiden, kuten energiantuotannon ja liikkumisen uudistamista kokonaisuudessaan. Samaan aikaan talousjärjestelmä on tehtävä reiluksi.

Miten Suomi voi tehdä oman osansa tästä muutoksesta?

Jos olemme rohkeita, tämä muutos on meille mahdollisuus: Suomi on avoin talous, saamme ideoita kaupaksi. Olemme tasa-arvoinen maa: yhteiskuntana meissä on vakautta, luottamusta toisia kohtaan, turvallisutta. Meillä on laadukas koulutus ja paljon luonnonvaroja. Vihreiden uusi Suomi on näihin mahdollisuuksiin tarttumista niin, että selviämme voittajina maailman murroksesta. Samanaikaisesti meidän on tasapainotettava valtiontalous seuraavan hallituskauden aikana. Velkaantuminen on pysäytettävä reilulla tavalla niin, että kikista ihmisistä pidetään huolta.

Vihreiden uudessa Suomessa talouspoliittinen linja rakentuu uusien vihreiden alojen sekä uuden luovan talouden ja uusien, innovatiivisten palveluiden ympärille. Vihreiden tavoite on, että Suomeen syntyy vuoteen 2017 mennessä 50 000 uutta työpaikkaa etenkin viheraloille.

Vihertyöpaikat eivät tarkoita pelkästään insinöörityötä, vaan myös uudenlaisten, elämänlaatua parantavien palvelujen luomista. 


Uusien työpaikkojen lisäksi meidän on rakennettava Suomessakin tapamme liikkua uudelleen; siksi esitämme rautateihin ja muuhun joukkoliikenteeseen 2,6 miljardin investointia seuraavan vuosikymmenen aikana. 

Fukushiman kriisin pitää tarkoittaa kansainvälisen ydinvoimateollisuuden lopun alkua. Ydinvoima ei ole osa kestävää energiataloutta. Ydinvoima ei ole turvallista, ydinvoima ei ole halpaa, ydinvoima ei auta ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Euroopassa siirtymä pois ydinvoimasta alkoi viikko sitten Baden-Wurttembergissä, Saksassa. Vihreät voittivat 12,4 prosenttiyksikköä ja osavaltion johtoon nousee, ei punavihreä, vaan viher-punainen koalitio. Äänestystulos oli nimenomaan äänestys ydinvoimaa vastaan. Saksan luopuminen ydinvoimasta ei lykkäänny vaan tapahtuu suunniteltua nopeammin.

Saksan luopuminen ydinvoimasta ei tarkoita ydinvoiman korvaamista fossiilisilla polttoaineilla vaan siirtymistä uusiutuvaan, puhtaaseen energiaan.

Saksa on vauras eurooppalainen teollisuusmaa, jossa tajutaan muutos kestävään energiatalouteen. Vanhat puolueet häviävät, koska niillä ei ole notkeutta muuttaa vanhentuneita käsityksiään. Vihreät ovat aina yksimielisesti vastustaneet ydinvoimaa niin Saksassa kuin Suomessa. Eurooppalaiset vihreät haluavat Green New Dealin; talouden uusjaon, jossa pääosassa ovat kestävät energiaratkaisut ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta.

Vihreä talous on todellinen vaihtoehto fossiilipuolueiden fossiilitaloudelle. Suomen talouspolitiikassa ovat vastakkain vihreä, uusiutuviin ja energiatehokkuuteen perustuva malli ja toisaalta ydinjätetalous, jossa viemme sähköä ja samalle otamme muun Euroopan ydinjätteet tänne varastoitavaksi. Jo nyt annetut periaatepäätökset tarkoittaisivat toteutuessaan sitä, että Suomesta tulee ydinvoiman viejämaa.

Maailmantaloudessa käänne pois ydinvoiman rakentamisesta tapahtui jo vuosia sitten. Ydinsähkön tuotannon määrä on viime vuodet vähentynyt – ja hyvä niin! Paljon puhuttua ydinvoimarenessanssia ei koskaan ollutkaan muualla kuin lobbareiden toiveissa.

Myös käänne pois fossiilitaloudesta on menossa. Vuosina 2008 ja 2009 USA:ssa ja EU:ssa rakennettiin enemmän uusiutuvia kuin fossiilisia ja ydinvoimaa yhteensä. Euroopassa toissavuonna rakennetuista energiantuotantolaitoksista 60 prosenttia oli uusiutuvaa energiaa.

Tulevaisuudessa kasvavista markkinoista hyötyvät ne, jotka ovat ajoissa saaneet omat kotimarkkinansa pyörimään.

Maailman suurimmat uusiutuvan energian kasvumaat ovat pari viime vuotta olleet Kiina ja Saksa. Käänne uusiutuviin on saatu aikaan poliittisella ohjauksella; nämä maat ovat määrätietoisesti ponnistelleet uusiutuvien lisäämiseksi. Kehitys ei ole tapahtunut itsestään tai minkään luonnonlain seurauksena.

Varsinkin Saksan, Espanjan ja Tanskan määrätietoisen tuulivoimapolitiikan takia eurooppalaiset yritykset ovat toistaiseksi dominoineet maailmanmarkkinoita. Tällä hetkellä Suomi on surkea tuulivoiman kehitysmaa. Vihreät haluaa, että nyt voimaan tulleen syöttötariffin toimivuus on varmistetaan ja kunnianhimon tasoa noste.

Ydinvoiman lisärakentaminen on järjetöntä suomalaisten työpaikkojen ja yritysten näkökulmasta.

Att bygga ut kärnkraften skulle vara vansinnigt med tanke på finländska arbetsplatser och företag. Bioenergin kan skapa tusentals arbetstillfällen, vindkraftens potential är tiotusentals arbetsplatser. Den indirekta effekten är dessutom många gånger större, när hemmamarknaden leder till export. Totalt kan man räkna med en marknad om flera miljarder inom förnyelsebara, så kallade Green Collar –branscher.

Maaseutupaikkakunnat hyötyvät uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvan energian raaka-aineista mm. metsähake, biokaasu, vesi, tuuli ja peltoenergia tuovat työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia maaseudulla. Erityisesti bioenergian tuotannossa maaseutuyrittäjyydellä on valtava potentiaali.

Samaan aikaan kun maailmalla tehdään investointipäätöksiä uusiutuvista ja rakennetaan viheraloille vientimarkkinoita, Suomessa spekuloidaan sillä, tulevatko edes luvan saaneet yritykset aloittamaan joskus ydinvoimahankkeitaan. E.On ei ainakaan vaikuta kovin innostuneelta käyttämään lupaansa. Näyttää selvältä, että Fennovoiman hanke on sitoutumisongelmissa. Mielestäni vastuullinen päättäjä ottaa virheestä opiksi eikä ehdoin tahdoin kaiva kuoppaansa syvemmälle. Kuopassahan tässä jo ollaan: rakenteilla olevat Olkiluoto 3 on kolme vuotta aikataulusta jäljessä, kustannukset ovat nousseet puolella ja rakentamisessa on tunnistettu sadoittain turvallisuuspoikkeamia. Kyseessä on Suomen historian epäonnistunein suurhanke.

Fukushiman ydinvoimaonnettomuus merkitsee ainakin sitä, että ydinvoimaprojektit saattavat hidastua ja monimutkaistua myös jatkossa. Kuinka kauan Suomella on varaa odotella? Sen sijaan, että Fortumille annetaan ydinvoimalupa, voisimme heti tehdä päätöksen 400 ison tuulivoimalan rakentamisesta ja rakentaa kaksi isoa biovoimalaa lisää. Vuosituotannossa päästäisiin samoihin lukemiin kuin yhdessä Loviisan yksikössä.

Me päätimme tähän hallitukseen lähtiessämme, että jos hakemus tulee, taistelemme ydinvoimaa vastaan ja uusiutuvien vaihtoehtojen puolesta. Tiesimme, että taistelua ei olisi helppo voittaa hallituspuolueena, mutta ei myöskään oppositiopuolueena.

Tuolloin tämä taistelu näytti tiukalta, mutta myös voitettavissa olevalta: kaikki asiaperusteet ovat uusiutuvien puolella ja ajattelimme, että toisessa suuressa hallituspuolueessa oli ydinvoimakriittistä ajattelua ja kotimaisen uusiutuvan energian puolustajia. Heillä oli myös asiaa valmisteleva ministeri.

Sitten Keskusta teki täyskäännöksensä, ja eduskunta antoi meidän kamppailustamme huolimatta luvan kahdelle uudelle ydinvoimalalle.

Me äänestimme ainoana puolueena yksimielisesti ydinvoimaa vastaan niin hallituksessa, kaikissa valiokunnissa kuin suuressa salissakin.

Hävisimme nuo äänestykset.

Tämä tappio tuoreena mielessä en nyt näe, että voisimme hakata päätä uudestaan samaan seinään. Etenkin kun nyt tiedämme, että asia-argumentit eivät pure, ja että puolueista ydinvoiman vastustajiksi voi lukea vain meidät.

Siksi tämän taistelu tulee käydä vaalikentillä.  

Muista puolueista vain osa on tähän mennessä ilmoittanut ydinvoimakantansa äänestäjille. Timo Soini on raahannut perussuomalaiset ydinvoiman kannalle, ja kokoomuksen Katainen suhtautuu ideologisen myönteisesti ydinvoimaan. He ovat väärässä, mutta sentään rehellisiä kannastaan. Sen sijaan demarit ja keskusta ajattelivat ilmeisesti lähteä vaaleihin sammutetuin lyhdyin. Emme ole kuulleet edelleenkään näiden puolueiden kantaa siihen, miten ne toimivat hallituksessa, joka saa käsiteltäväkseen Fortumin ydinvoimaluvan. Urpilainen ja Kiviniemi ovat todenneet, että eivät nyt antaisi lupaa, mutta harkitsevat tapauskohtaisesti. Tämä on äänestäjän harhauttamista. 


Kysyn nyt: Ovatko demarit ja keskusta valmiita kirjaamaan seuraavan hallitusohjelmaan, että lupaa uusille ydinvoimaloille ei anneta? Teidän nykyinen linjanne ei ole mikään sitoumus ydinvoimattomuuden puolesta. Linja voi olla vain ”kyllä” tai ”ei” uudelle ydinvoimalle. Kansalaisilla on oikeus tietää SDP:n ja keskustan kanta.

Eduskuntavaalit ovat kansalaisille ainoa paikka saada äänensä kuuluviin. Nämä ovat ainoa vaalit, joissa ihmiset voivat antaa äänensä ydinvoiman puolesta tai sitä vastaan.

 

Jaa sivu: