— Suvi Reijonen

Harmaa talous otettava tosissaan myös yhtiöiden omistustietojen avoimuudessa

Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö ja Vihreiden yrittäjien puheenjohtaja Simo Ruottinen ottivat kantaa hallintarekisteröintiin 'Miten Vihreät edistäisi yrittäjyyttä' -tilaisuudessa Vihreiden Helsingin vaalimökillä ti 12.4.2011.

Suomalaisille sijoittajille ei tule sallia suomalaisten pörssiyhtiöiden omistuksen piilottamista hallintarekisteröinnillä. Jo nyt suomalaisten kansainvälisen sijoitustoiminnan tuotoista valtaosa jää verottajalta pimentoon. 

- Käsien pystyyn nostaminen ei ole mikään vastaus ongelmiin, Puoskari toteaa.

Suomen tulee päinvastoin työskennellä Euroopan Unionissakin avoimuuden puolesta, vaikka tämä voikin olla haastavaa. EU ei kuitenkaan edellytä Suomelta hallintarekisterien avaamista kotimaisillekin sijoittajille, vaan asiaa on valmisteltu valtiovarainministeriössä oma-aloitteisesti.

Vihreät tekee työtä rehellisen yrittäjyyden puolesta harmaata taloutta vastaan. Vihreiden Erkki Pulliainen on sitkeimmin asiasta puhuneita kansanedustajia.

- Harmaan talouden torjuntaan on nyt puututtu, toisin kuin aikaisempien hallitusten aikana. Rakennusalalla astui tämän kuun alusta voimaan käänteinen arvonlisävero. Vihreät ovat hallituksessa vaikuttaneet mm. siihen, että ulosoton erikoisperintä valtakunnallistetaan ja konkurssiasiamies sai lisäresursseja erityistarkastuksiin. Olemme eduskunnassa myös vastustaneet harmaata taloutta suosivan hallintarekisteröinnin avaamista suomalaissijoittajille, Niinistö sanoo.

Harmaa talous on yleisintä rakennus- ja ravintola-aloilla, joita rasittavat kausivaihtelut ja työvoimavaltaisuus. Kotimarkkinoiden kilpailua vääristävän epärehellisyyden torjunnan ohella on puututtava kaikin keinoin myös ylikansalliseen veronkiertoon, jos kotimaisten pk-yritysten toimintaedellytyksiä halutaan parantaa.

Hallituksen saavutukset kotimarkkinoiden harmaan talouden torjunnassa huomioidenkin on erikoista, että harmaan talouden kansainvälisellä puolella Keskustan Mari Kiviniemi määräsi 2009 kunta- ja hallintoministerinä hallintarekisteröinnin avaamisen suomalaisille nimenomaan uudistuksia valmistelevan työryhmän tavoitteeksi, ja Kokoomuksen johtama valtiovarainministeriö esittää tämän sisältävää lakipakettia.

- Yrittäjien kannattaa olla vaaleissa hereillä ja arvioida puolueiden suhtautumista harmaaseen talouteen, yritysten toimintaan vaikuttaviin veroihin ja elinkeinopolitiikkaan faktojen, eikä mielikuvien perusteella, Ruottinen sanoo.

Asialla on myös demokraattinen ulottuvuutensa.

- Vihreät on määrätietoisesti ajanut politiikkaan vaalirahoituksen ja päättäjien sidonnaisuuksien avoimuutta niin kotimaassa kuin EU:ssakin, jossa tuoreimpana esimerkkinä lobbausrekisterin perustamisen tukeminen. Haluamme jatkossakin tietää, omistaako esimerkiksi puolustusministeri aseteollisuuden osakkeita, Puoskari sanoo.

Jaa sivu: