— Mari Kamaja

Sinnemäki: Vihreät haluaa vahvan ja itsenäisen ympäristöministeriön

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi sunnuntaina 3.4.2011 puolueen ympäristöohjelman.

- Suomen luontotyypeistä puolet on uhanalaisia. Suomen eläimistä kymmenesosa on uhanalaisia. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain pari prosenttia. Itämeren tila on surkea, ja saimaannorppa on uhanalainen. Luonto tarvitsee puolustajaa, sanoi Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Vihreät haluaa rakentaa yhteiskunnan, joka on ekologisesti kestävä. Talouden täytyy sopeutua planeetan kantokyvyn rajoihin.

- Meille luonnon monimuotoisuus ja metsien hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat myös asioita, joita suomalaiset arvostavat. Meidän pitää tehdä yhdessä töitä näiden tavoitteiden eteen, Anni Sinnemäki sanoi.

Ympäristöohjelman ensimmäinen osa listaa Vihreiden tavoitteet metsien, soiden ja vesistöjen suojeluun, maatalouden päästöjen vähentämiseen, uhanalaisten lajien suojeluun ja luonnonsuojelualueisiin. Toisessa osassa esitellään vihreiden tavoite ekologisesti kestävästä yhteiskunnasta, jossa panostetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan ja jossa maankäyttö, asuminen, liikenne ja kulutus suunnitellaan kestäviksi.

Seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan Vihreät haluaa selkeitä linjauksia ympäristön puolesta. Vihreät haluaa, että ympäristöministeriö säilyy jatkossakin itsenäisenä ja että sen asemaa vahvistetaan. Myös alueellisen ympäristöhallinnon itsenäisyys ja toimintaedellytykset on turvattava.

- Nyt luonnon virkistyskäyttöä ja ympäristönsuojelua koskevat asiat ovat hajallaan eri ministeriöissä. Ne pitäisi koota ympäristöministeriöön, Anni Sinnemäki sanoi.

Vihreiden Suomessa tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

EU:n maataloustukijärjestelmää pitää uudistaa niin, että ilmaston ja ympäristön suojelu otetaan kunnolla huomioon. Jäsenmailla pitää olla oikeus julistaa alueensa vapaaksi gmo-viljelystä.

Suomen kansallisena tavoitteena tulee olla luomutuotannon osuuden nostaminen 25 prosenttiin.

Vihreiden tavoitteena on myös vahvistaa klassisen luonnonsuojelun asemaa seuraavalla hallituskaudella. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä. Vihreät haluaa suojella luonnontilaiset suot.

- Turpeen tuotannon ja polton julkiset tuet pitää poistaa ja turpeen verotus tulee nostaa vastaamaan sen päästöjä. Turpeen käytöstä polttoaineena on luovuttava asteittain, Sinnemäki sanoi.

Metsien suojelua Vihreät haluaa vauhdittaa nostamalla METSO-ohjelman rahoituksen 100 miljoonaan euroon vuodessa. Pitkällä aikavälillä 10 prosenttia Etelä-Suomen metsistä pitäisi saada suojelun piiriin.

 

Lisätietoja

Anni Sinnemäki

040 525 4405 (viestintäsuunnittelijan puhelinnumero)

Ympäristöohjelma (stilisoimaton versio): http://www.vihreat.fi/node/6744

 

 

Jaa sivu: