— Suvi Reijonen

Tuija Brax Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa 2.4.2011

Kiviniemen ehdotus terveysasioiden parlamentaarisesta komiteasta on huono, suorastaan pelottavan huono

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Kiviniemi piti lauantaina puheen terveydenhuollosta. Siinä oli itsekriittinen näkemys tämän hetken tilanteesta: OECD:n vertailussa suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on todettu yhdeksi epätasa-arvoisimmista. Hyvä että tässä asiassa puhutaan suoraan.

On myös hyvä, että Keskusta esittää hahmotelman omaksi mallikseen terveys- ja sosiaalikysymyksissä. Keskusta on keskeinen vastuutaho nykyisen todella sekavan hallintohimmelin rakentamisessa ja oli hyvä kuulla että Keskustassa on ajatuksia nykysotkun selvittämiseksi.

Keskustan malli perustuu toisaalta maakuntiin, toisaalta se ripustautuu käsittämättömästi kuntakentän pysähtyneisyyden ylistämiseen ja kuntarakenteen ongelmien kieltämiseen.

--

Vihreät ovat valmiit sosiaali- ja terveydenhuollon rohkeaan rakenteelliseen uudistukseen. Nykyinen rakenne, jossa rahoitus ja vastuu palveluista ovat pirstaleisia, joutaa pois.

Palvelut on järjestettävä kokonaisuutena. Eri toimijoille ei enää saa syntyä kannusteita siirrellä asiakkaita toisen rahoittajan vastuulle. Sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteentoimivuus on varmistettava. Keskeistä on myös se, että sosiaali- ja terveydenhuollosta päätetään demokraattisin menettelyin.

Vihreät ovat pitäneet esillä miljoonapiiriajatusta. Hyvä vaihtoehto palveluiden järjestämiseen voisi olla viiden hyvinvointipiirin perustaminen. Näin loisimme tehokkuutta, yhdenvertaisuutta ja selkeyttä.

On myös selvää, että kaikissa malleissa uuden valtionosuusjärjestelmän tulee ohjata mielekkäisiin kuntaliitoksiin.

--

Olen koko hallituskauden ollut osaltani vastuussa terveydenhuollon rakenteista keskeisten ministerityöryhmien jäsenenä (Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä, Peruspalveluohjelman ministerityöryhmä ja Terveyden edistämisen politiikkaohjelman ministerityöryhmä). On aika kertoa seuraava karu tarina:

Neljä vuotta on pitkälti mennyt Keskustan ja Kokoomuksen asemasotaan, selvityksiin ja laihoihin joskin välttämättömiin kompromisseihin. Ministerikollega Paula Risikkoa vapaasti lainatakseni: ”Selvityksiä on tehty jo niin paljon, että niitä voisi vaikka pelloille levitellä.”

Siksi eräs Keskustan vaade on syytä tyrmätä heti ja selvästi. Keskusta nimittäin näkee, että asian valmistelu hoidetaan ensi vaalikaudella parlamentaarisessa komiteassa. Tähän sisältyy merkittävä riski, että ratkaisut aina vaan lykkääntyvät.

Hallitusneuvotteluissa on uskallettava tehdä valintoja. Uutta nelivuotista asemasotaa parlamentaarisessa komiteassa eivät Suomen sairaat enää kestä! Säätytalolta ei saa poistua ennen kuin perusvalinnat on tehty. Sen pohjalta voidaan toki sitten ripeässä tahdissa käydä läpi avoin prosessi, jossa kaikki eduskuntapuolueet ovat mukana. Vastuun on kuitenkin oltava koko ajan selvä: Hallitus tekee mitä isänmaa tarvitsee, eikä aikaile loputtomien reviiririitojen ja arvovaltakiistojen maailmassa.

--

Lopuksi vielä kehuja Kiviniemen ulostulon yhdelle keskeiselle valinnalle. Siinä nimittäin oltiin hyvin selviä sen suhteen että yksi himmelirakenne on purettava ja perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut on yhdistettävä saman järjestäjän vastuulle. Hyvä! Todella hyvä. Viisasta veronmaksajien kannalta, ja ennen kaikkea viisasta syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen kannalta.

Lasten ja nuorten osalta kyse on poikkeuksellisen vakavasta asiasta. Pahoinvoivan lapsiperheen on saatava nykyistä kokonaisvaltaisemmin apua mielenterveys-, päihde-, toimeentulo- ja somaattisiin terveysongelmiin. Esimerkiksi lääkärin tai mielenterveyshoitajan on voitava hälyttää kotiapua heti, jos kotona arki on ryöstäytymässä käsissä.

Tämä ei ole pieni asia myöskään rikosten torjunnan kannalta, koska nuorten miesten ikäluokissa 4 prosenttia heistä tekee yli 70 prosenttia kaikista rikoksista. Usein juuri nämä nuoret ovat lapsuudessaan pudonneet tämän toimimattoman himmelijärjestelmämme aukkoihin.

Jaa sivu: