— Saila Lindroos

Haavisto ryhmäpuheenvuorossa hallitusohjelmasta: Vastuullinen hallitus vähentää syrjäytymistä

Hallitusohjelma antaa hyvät eväät neljäksi vuodeksi, jos maailman tila säilyy vakaana ja yllätyksiä ei tapahdu. Tämä on kuitenkin toiveajattelua. Hallitusohjelmaa paremmat eväät saadaan silloin, kun hallitus toimii aidosti keskustelevana, nopeasti asioihin tarttuvana kollegiona, jossa myös vaikeat asiat uskalletaan keskustella perinpohjin. Hyvin perusteellinen hallitusohjelmatyö antoi tällaiselle asioiden käsittelylle hyvät eväät.

Hallitus on asettanut itselleen kolme tavoitetta – köyhyyden poistaminen ja tuloerojen kaventaminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä työllisyyden ja kilpailukyvyn parantaminen. Näihin tavoitteisiin vihreän eduskuntaryhmän on helppo yhtyä.

– Hallitusohjelmassa painopisteeksi on valittu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tukeminen. 400 miljoonan euron sijoittaminen perusturvaan nostaa työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea 100 eurolla kuukaudessa 1.1.2012 alkaen. Tässä taloustilanteessa tämä on historiallinen korotus. Päätös perusturvan korottamisesta auttaa kaikkein tukalimmassa tilanteessa eläviä suomalaisia, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Pekka Haavisto sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Syrjäytymisen ehkäisemistä tarkastellaan hallitusohjelmassa monesta näkökulmasta. Tavoitteeksi asetetaan myös ILO:n alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen ratifiointi, joka parantaisi saamelaisväestön asemaa, sekä YK:n kansainvälinen vammaissopimuksen ratifiointi. Hallitus sitoutuu myös kotimaisen romaniväestön tilannetta parantavan romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) toimeenpanoon.

Ympäristön- ja luonnonsuojelu on mukana hallitusohjelmassa vahvasti. Erityisesti Itämeren tilaan ja Itämeren suojeluun kiinnitetään huomiota. Luonnon monimuotoisuuden suojelu on myös hallitusohjelmassa tärkeänä tavoitteena. Verotuksen painopistettä siirretään edelleen ympäristöverotuksen suuntaan. Myös pakkaus-, maa-aines- ja uraaniveron käyttöönottoa selvitetään.

– Hallitus on asettanut tavoitteekseen ilmastolain säätämisen ja hiilineutraalin Suomen. Paitsi että tämä linjaus vastaa hyvin EU:n ja kansainvälisiin ympäristötavoitteisiin, se antaa mahdollisuudet kehittää maata, jossa ympäristöteknologia, clean tech ja energiansäästöratkaisut kehittyvät uudeksi osaamisalueeksemme ja vientituotteeksemme. Suomalaisella ympäristöosaamisella on maailmalla kysyntää.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

Jaa sivu: