— Suvi Reijonen

Niinistö puoluekokouspuheessa: Kestävän yhteiskunnan missio on Vihreiden tehtävä

 Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö puheessaan Vihreiden puoluekokouksessa:

"Vaalitappiossa on uuden alun siemen. Meidän on kirkastettava tulevaisuuden ratkaisujamme.

2000-luvun ihmiskunnan suurin haaste on sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen, jossa ihmisen toiminta on asetettu luonnon kantokyvyn rajoihin. Ilmastokriisi, luonnonvarojen rajallisuus, talouskriisi ja työelämän murros haastavat meitä rakentamaan hyvinvointia uudelta pohjalta.

Tämä vihreä kestävän yhteiskunnan missio erottaa meidät yhä kaikista muista puolueista. Pitkäjänteinen ihmisten ja luonnon kokonaisetu ohjaa vihreiden politiikkaa, eivät lyhytjänteiset eturyhmäintressit. Tätä missiota on nyt teroitettava, ja samalla vahvistettava asemaamme toteuttamiskelpoisten utopioiden puolueena.

Näitä asioita meidän on mietittävä yhdessä.

Miten vähennämme köyhyyttä, kavennamme tuloeroja ja lisäämme ihmisten onnellisuutta?

Ilmastokriisin torjuminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttävät mittavia muutoksia tapaamme elää, kuluttaa ja hyödyntää luonnonvaroja. Miten kokoamme riittävän vahvan poliittisen koalition toteuttamaan ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnonsuojelun vaatimat nopeat toimet tinkimättä ihmisten onnellisuudesta ja hyvinvoinnista?

Miten kehitämme sisäistä toimintaamme niin, että jokaisella vihreällä jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti linjauksiimme niin päivänpolitiikassa kuin ohjelmatyössämme?"

Puhe kokonaan verkossa

Jaa sivu: