— Suvi Reijonen

Uuden puheenjohtajan Ville Niinistön linjapuhe puoluekokouksessa Kuopiossa

Rakkaat vihreät ystävät,

Lämmin kiitos jäsenistölle, teille kaikille, tästä luottamuksesta. Tämän joukkueen kapteenina on hienoa toimia.

Tässä äänestyksessä oli kolme muuta hienoa ehdokasta valittavana. Haluan kiittää heitä kaikkia. Meillä oli hieno yhteinen roadtrip läpi Suomen ja läpi vihreän aatteen.

Jokainen on tuonut tähän puheenjohtajakampanjaan oman persoonansa ja omat tärkeät teemansa. Samalla se on tuonut esille vihreyden kirjoa. Kaikilla on ollut omat teemansa, ja puheenjohtajana haluan myös edistää myös niitä.

Haluan kiittää Mikaa asiantuntevasta työstä luonnonvarojen kestämättömän käytön haastamisessa ja ydinvoiman moninaisten ongelmien esilletuomisesta.

Haluan kiittää Outia hänen peräänantamattomasta työstään eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi.

Ja lopuksi, haluan kiittää Annia upeasta työstä vihreiden puheenjohtajana viimeisten kahden vuoden aikana. Anni on laittanut kaikkensa peliin vihreiden tavoitteiden eteen. Olen seurannut vierestä, kun Anni on uupumatta neuvotellut ja vääntänyt vihreitä voittoja vaikeistakin tilanteista.

Anni ei ole koskaan ottanut saavutuksistaan kunniaa itselleen, ja jos virheitä on tehty, on hän ensimmäisenä ollut tunnustamassa omat puutteensa. Anni on hieno ihminen ja loistava vihreä poliitikko, jonka kanssa on ollut kunnia tehdä läheistä yhteistyötä.

Hyvät ystävät,

Nyt aukenee uusi polku edessämme.

Koijärveltä on kulunut yli kolme vuosikymmentä. Koijärvellä vihreät aktivistit olivat rakentamassa patoja, jotta arvokas lintujärvi säilyisi.

Samalla he herättivät laajempaa yhteiskunnallista keskustelua luonnonsuojelun merkityksestä. Vihreät halusivat avata aikansa ihmisten silmiä - uudistaa poliittista päätöksentekoa avoimeksi ja lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia.

Perustehtävämme ei ole hävinnyt mihinkään. Päinvastoin, sen merkitys on vain kasvanut.

Olemme yhä se liike, jolla on silmät auki ja katseemme kantaa yli lyhytjänteisen eturyhmäajattelun tai ihmisen ahneuden.

Meidän on yhä rakennettava kestävää yhteiskuntaa ja padottava ihmisen lyhytnäköisen voitontavoittelun takia tekemää korvaamatonta tuhoa ympäristölle ja omille elämän edellytyksillemme.

Meidän on yhä tuotava ihmisarvoa päätöksenteon ytimeen, jotta valtio tukee jokaisen ihmisen tasa-arvoisia mahdollisuuksia toteuttaa elämänvapauttaan ja vaikuttaa yhteiskuntamme kehitykseen.

Hyvät ystävät,

Viimeiset viisi vuosikymmentä ihminen on muuttanut planeettamme ekosysteemiä voimakkaammin ja perusteellisemmin kuin koskaan historiassa. Monet ekosysteemit ovat romahduksen partaalla. Kalakannat romahtavat, sademetsiä kaadetaan, luonnonvaroja hyödynnetään kestämättömällä tavalla.

Meidän on opittava sovittamaan toimintamme luonnon kantokyvyn rajoihin. Suomalaisten ekologinen jalanjälki on yksi suurimpia maailmassa. Samalla isänmaamme luontoarvojen hupeneminen jatkuu. Tarvitaan laajempaa ajattelutavan muutosta, jossa ympäristön kestämättömästä hyödyntämisestä siirrytään sen vaalimiseen. Talouden koon mittaaminen ei ole inhimillisen edistyksen todellinen mittari, koska kestämätön talouskasvu voi myös tuhota elämän edellytykset. Talouskasvun rinnalle on tuotava sosiaalista ja ekologista kestävää kehitystä kuvaavia mittareita ohjaamaan kaikkea poliittista päätöksentekoa.

Ihmiselle on terveellistä muistaa, että olemme osa luontoa. Moderni ihminen on pyrkinyt eristämään itsestään luontaisesta ympäristöstämme, ja samalla olemme jossain määrin unohtaneet sen kuinka riippuvaisia me olemme ainoan planeettamme ekosysteemeistä. Puhtaan veden ja ruuan lisäksi luonto tuo elämänlaatua arkeemme.

Itse koin tämän konkreettisesti viikko sitten sunnuntaina. Menin kahden lapseni kanssa yhdessä päiväksi Nuuksion kansallispuistoon. Nuuksion lampien ja metsien rauhaisuuden äärellä unohtui kahden viikon hallitusneuvottelujen rasitukset. Se oli myös lapsilleni selvästi yksi kauneimmista päivistä, joita olemme yhdessä viettäneet. Elias, kuusi vuotta, sanoi: ”tullaan pian uudestaan, ja ollaan yötä teltassa”. Linnea, kolme vuotta, tosin lisäsi: ”mutta ensi kerralla haluan nähdä isoja maaeläimiä.”

Metsien ja soiden suojelua on laajennettava kunnianhimoisesti, jotta luontoarvot ja ekosysteemipalvelut voidaan turvata. Metsälakia on uusittava jatkuvan kasvun metsänhoitoon pohjautuvaksi. Maataloudessa on siirrettävä painopistettä luomuun ja suljettuun ravinnekiertoon, jotta Itämeri saadaan puhtaaksi.

Hyvät ystävät,

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja ilmastonmuutos ovat toisiinsa sidoksissa olevia uhkia, jotka jatkuessaan rapauttavat koko ajan ihmiskunnan elinedellytyksiä.

Olin itse reilu vuosi sitten tutustumassa Etiopiassa, kuinka ilmastonmuutos ja kehityskysymykset liittyvät peruuttamattomasti toisiinsa. Etiopiassa on vakava nälänhädän uhka, koska tutkijoiden arvioiden mukaan ilmastonmuutoksesta johtuen maan toinen vuosittainen sadekausi on jäänyt yhä useammin väliin. Samalla kaikki Etiopian viljelykelpoinen maa on jo hyödynnetty ja metsät kaadettu. Se puolestaan on johtanut lisääntyvään eroosioon ja ravinneperäisen maan vähentymiseen.

Samalla kun Himalajan kaltaiset jäätiköt sulavat heikentyvät myös ihmiskunnan mahdollisuudet puhtaan veden saantiin. Kilpailu puhtaasta vedestä ja ruuasta ovat jo nyt kasvava osa maailman valtapolitiikkaa.

Myös tämän näin Etiopiassa, missä Kiinan kaltaiset valtiot hankkivat omistukseensa luonnonvaroja ja viljelykelpoista maata samaan aikaan, kun monet etiopialaiset ovat köyhiä ja aliravittuja.

Ei ole aikaa odottaa.

Suomellakaan ei ole aikaa kääntyä kuoreensa ja unohtaa vastuumme maapallostamme, tulevista sukupolvista ja niistä ihmisistä, jotka jo nyt, joka päivä, kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

YK:n ilmastopaneelin mukaan meillä on vain neljä vuotta aikaa kääntää globaalit päästöt laskuun.

Neljä vuotta. Yksi hallituskausi.

Vihreiden tehtävä on kantaa vastuuta tästä ihmiskunnan suurimmasta haasteesta. Meidän tehtävämme on puhua väsymykseen asti, eikä antaa periksi.

Samalla meidän tehtävämme on etsiä uusia ratkaisuja, olla armollisia.

Ihmiskunta voi vielä varmistaa paremman tulevaisuuden niin itselleen kuin maapallollemme.

Se vaatii vihreää talouden peruskorjausta.

Sen toteuttaminen on meidän tehtävämme.

Hyvät ystävät,

Olen aina kuvannut itseäni vihreäksi sosiaaliliberaaliksi.

Tällä tarkoitan sitä, että samalla kun rakennamme ekologisesti kestävää yhteiskuntaa, on meidän pidettävä huolta jokaisen ihmisen oikeudesta olla vapaita ja yhdenvertaisia valitsemaan oman elämänpolkunsa.

Ei holhoavaa valtiota, joka tietää ihmisiä paremmin, mitä heidän pitäisi tehdä.

Ei sokeaa uskoa markkinoihin, joilla ihmisen arvo punnitaan hänen välineellisen hyötynsä kautta.

Sen sijaan tarvitsemme vahvaa vapauttavaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa valtio takaa jokaisen ihmisen tasavertaisen oikeuden etsiä täyttä onneaan.

Ihminen ei voi olla vapaa sellaisessa yhteiskunnassa, jossa tuloerot tai julkisten palvelujen heikkous pakottavat monet köyhyyteen tai estävät tasavertaisen mahdollisuuden koulutukseen, työhön, terveyteen ja hyvään elämään.

Vapaus tarkoittaa myös sitä, että pidämme huolta jokaisen ihmisen tosiasiallisesta yhdenvertaisuudesta. Meidän on torjuttava viimeaikaisten puheenvuorojen halua asettaa eri väestöryhmiä vastakkain. Suomen on oltava hyvä maa meille kaikille. Vähemmistöjen oikeudet eivät ole pois enemmistöltä, vaan vahvistavat koko Suomen hyvinvointia.

Meidän on puututtava viime vuosikymmenien eriarvoistumiskehitykseen ja köyhyyteen. Seuraavan hallituksen keskeinen tehtävä on vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta, ja siksi jo kynnysehtonamme hallitukseen osallistumiselle on perusturvan nostaminen vähintään sadalla eurolla.

Alueiden välinen eriarvoistuminen uhkaa sementoida ihmisten välistä sosiaalista eriarvoisuutta. Vihreiden on toteutettava ratkaisuja, joilla parannetaan lähiöissä kasvavien nuorten koulutusta ja lähiöiden palveluja. Nuorten yhteiskuntatakuulla voidaan varmistaa, että jokainen nuori saa mielekkään koulutuksen tai työpaikan.

Vihreiden vahvuus on ihmiskuvassamme. Toiset puolueet haluavat vedota ihmisten alhaisiin tuntoihin. Me haluamme nostaa ihmisiä uskaltamaan. Uskaltamaan yrittää, tehdä työtä, elää ja rakastaa haluamallaan tavalla. Me haluamme rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmisillä on mahdollisimman suuri vapaus, kunhan tämä vapaus ei rajoita muiden ihmisten vapautta.

Tässä me olemme edellä niin oikeistoa kuin vasemmistoa.

Vihreiden on oltava juuri se puolue, joka uskaltaa tarjota ihmisten ja luonnon kannalta kestäviä vaihtoehtoja – ja haastaa vaihtoehdottoman talouspolitiikan retoriikan, oravanpyörässä juoksemisen ja rajattoman talouskasvun ihannoinnin.

Hyvät ystävät,

Vihreä liike ei ole yhden miehen show. Haluan olla puheenjohtaja, joka motivoi jokaista vihreää miettimään itse sitä miten me voimme parhaiten säilyttää uudistusvoimamme ja tavoittaa kestävän yhteiskunnan.

Vihreät on aina ollut kansanliike. Julkisuudessa puhutaan paljon vihreiden periaatteista. Uskon tämän johtuvan siitä, että me olemme se puolue, jolta ihmiset odottavat paljon.

Vaalien alla tapasin useita ihmisiä, jotka sanoivat vihreiden olevan minun puolueeni, ”mutta juuri nyt ei tunnu hyvältä - tuntuu, että minun puolueeni on alkanut näyttää liikaa siltä mitä muutkin.”

Uskon tämän tunnelman olevan yksi syy vaalitappioomme.

Meidän on löydettävä itsemme uudestaan. Löydettävä se kipinä, joka herättää ihmisissä toivoa paremmasta arjesta.

Tuntuu siltä, että toisinaan vihreät ovat hävenneet sitä, mikä on vahvuutemme. Me olemme idealisteja.

Mutta kuka äänestäisi kyynistä idealistia? Ei hävetä idealismiamme enää. Olkaamme idealisteja, jotka esittävät toteuttamiskelpoisia utopioita kestävästä yhteiskunnasta. Idealisteja, joilla on toimivia ratkaisuja. Samalla meidän on uskottavasti joka päivä politiikan arjen päätöksissämme edistettävä niitä arvoja jotka ovat meille tärkeitä.

Meidän on myös aiempaa avoimemmin pystyttävä viestimään ihmisille, että vihreät seisoo arvojensa takana joka päivä, niin hallituksessa kuin oppositiossakin.

Vihreiden on oltava ihmisiä kokoava liike, johon ovat tervetulleita kaikki vihreästi ajattelevat ihmiset eri puolilla Suomea.

Uskon, että iso osa puolueemme uudistustyötä on sisäisen avoimuutemme vahvistaminen. Olen ollut hyvin ilahtunut Uusi puolue -ryhmän esittämistä ehdotuksista puolueen kehittämiseksi.

Uusi avoimuus ja jäsendemokratian kehittäminen ei ole ainoastaan meidän omaksi hyödyksemme vaan esimerkki koko suomalaiselle demokratialle. Vihreiden on oltava tuomassa kansalaisdemokratiaa 2000-luvulle.

Tätä työtä haluan olla puheenjohtajana tukemassa ja kokoamassa. Yhteiskunnallisen avoimuuden ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien vaatiminen on vihreiden politiikan tärkeä tavoite.

Hyvät vihreät ystävät,

Me olemme, ja haluamme olla, Suomen johtava tulevaisuuspuolue.

Aina välillä kuulee sanottavan, että vihreiden suurin saavutus on ollut vihertää muita puolueita. Mutta mihin vihreitä tarvitaan nyt?

Siihen, että viherrämme yhä muita puolueita ja koko Suomea. Kestävän yhteiskunnan missio erottaa meidät yhä kaikista muista puolueista. Vihreää liikettä ohjaa ainoastaan vastuu yhteisestä ympäristöstämme ja tulevista sukupolvista, eivät eturyhmäintressit tai toiseen maailmanaikaan luodut rakenteet.

Me olemme se puolue, joka uskaltaa sanoa ääneen sen, että tulevaisuuden hyvinvointia ei voi rakentaa 1970-luvun rakenteiden ja työpaikkojen varaan. Meidän on rakennettava nykyajan ihmisten tarpeisiin soveltuvaa reilua sosiaaliturvaa ja hyvinvointipalveluja. Tarvitsemme myös uuden sukupolven vihreitä työpaikkoja ja ekotehokasta yhteiskuntaa, jos me haluamme menestyä.

Me olemme myös se puolue, joka uskaltaa sanoa ääneen sen, että tulevaisuuden rakentamista ei voi jättää markkinoiden varaan. Me uskomme pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja sivistykseen. Pienten tuloerojen maissa ihmiset ovat onnellisia ja yhdenvertaisia. Se on myös kestävän taloudellisen menestyksen edellytys.

Saksassa vihreät ovat saaneet johtavan tulevaisuuspuolueen aseman haastamalla väsyneen oikeiston ja vasemmiston tuomalla esille rohkeita ratkaisuja tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Meidän tehtävämme on sama. Haastaa niin oikeistoa kuin vasemmistoakin tulemaan 2000-luvulle, ratkaisemaan tämän päivän ihmisten ja ympäristön ongelmia. Kompassinamme inhimillinen edistys ja kestävä kehitys.

Meidän on osattava puhutella, ja kuunnella, ihmisiä eri puolilla Suomea ja saatava heidät mukaan toteuttamaan reilua vihreää muutosta. Muutos lähtee ihmisistä.

Yhdessä me olemme vahvoja saamaan aikaan tämän muutoksen.

Tulevaisuus on vihreä.

Jaa sivu: