— Marja Honkonen

Niinistö: Kuntauudistus on mahdollisuus vahvistaa paikallisdemokratiaa

Vihreiden puheenjohtajan, ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan suomalaista demokratiaa tulisi vahvistaa. Suomalaiset uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa vähemmän kuin monet muut länsimaalaiset. Myös kuntauudistuksessa on vahvistettava paikallisdemokratiaa.

– Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksissa on parantamisen varaa niin pienissä kuin suurimmissa kunnissa: Hyvin pienet kunnat ovat jo käytännössä luovuttaneet vallan kuntayhtymille, kun ne eivät pysty itse päättämään palveluistaan, vaan ostavat ne kuntayhtymiltä. Demokratia kuitenkin näivettyy myös, jos ajatellaan vain suuruuden tuomia säästöjä, Niinistö sanoi lauantaina Vihreillä Kuntapäivillä pitämässä puheessaan.

Niinistön mukaan kuntarakennetta tulisi uudistaa ajatellen sitä, minkä kokoisessa kunnassa on mielekästä suunnitella esimerkiksi maankäyttöä, joukkoliikennettä ja lähipalveluiden järjestämistä – asukkaita kuunnellen. Valtuustoilla on oltava valtaa päättää kaikista palveluista, ja osa arjen päätöksistä voidaan tehdä lähempänä ihmisiä.

– Ruohonjuurella on vahvistettava ihmisten tunnetta, että yksilöllä on merkitystä ja että hän voi vaikuttaa arkeensa ja ympäristöönsä. Osallistuvassa demokratiassa on luotava esimerkiksi kaupunginosalautakuntia ja suoria vaikutusmahdollisuuksia konkreettisiin päätöksiin. Kaupunginosalautakunnat voisivat päättää ihmisten arjen lähipalveluista, kuten päiväkodeista, virkistysalueista, leikkipaikoista tai kaupunginosan palvelupisteistä, Niinistö sanoi.

Kuntien taloudellisen tilanteen Niinistö näkee haastavana. Valtiolla ei ole enää varaa tukea kuntia aikaisempien vuosien tapaan, ja valtionosuuksiin on luvassa noin 630 miljoonan euron leikkaukset. Palveluita täytyy uudistaa ja tehostaa.

– Uusien tehtävien jakamisen sijaan pitää miettiä, miten valtio voisi helpottaa kuntien palvelutaakkaa. Monien kuntien talous on kuitenkin kehittynyt viime vuosina hyvin, joten lähtökohdat ovat kohtuulliset. Valtio myös kompensoi veromuutosten vaikutukset kuntien tuloihin, Niinistö muistutti.

Niinistö ei usko, että kunnallis- ja kiinteistöveron korotukset voidaan sulkea pois.

– Kunnallisvero on tasavero, mutta ei epäoikeudenmukaisin vaihtoehto, jos vaihtoehtona on palvelutason leikkaaminen. Kiinteistöveron tasoa kuntien kannattaa arvioida seudullisesti yhdessä. Valtion veropolitiikka kaventaa itsessään selvästi tuloeroja, kun pienituloisimpien verotusta kevennetään ja perusturvaa vahvistetaan. Kuntien kannattaa arvioida tilannettaan kokonaisuutena, jossa keskeisintä on asukkaiden saaman palvelun laadun ja tehokkuuden yhdistäminen, Niinistö sanoo.

Vihreät Kuntapäivät järjestetään Jyväskylässä 20.–21.8. Päivien teemana ovat arkkitehtuuri ja yhteiskuntasuunnittelu. Kuntapäivien kanssa samaan aikaan järjestetään myös Vihreät Kulttuuripäivät.

Lisätiedot: Ville Niinistö, p. 050 574 1356 (eduskunta-avustaja Ville-Veikko Mastomäen numero)

Jaa sivu: