— Mari Kamaja

Niinistö tyytyväinen budjettiriihen tulokseen

Niinistö tyytyväinen budjettiriihen tulokseen

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Ville Niinistö on tyytyväinen niihin muutoksiin, joita budjettiriihessä tehtiin valtiovarainministeriön budjettiesitykseen. Sovitusta pidettiin kiinni, ja budjetissa löydettiin kohtuullinen tasapaino säästöjen ja menolisäysten välille.

- Budjettiesityksessä toteutetaan etupainotteisesti hallitusohjelman menosopeutus ja veronkorotukset. Tämä on vaikeassa kansainvälisessä taloustilanteessa perusteltua. Jos talouden vakauttamiseksi tarvitaan vielä lisätoimia, jatkossa niitä on pyrittävä etsimään maltillisten veronkorotusten lisäksi rakenteiden uudistamisesta. Juustohöylän sijaan on kehitettävä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, Niinistö sanoi.

Riihessä osoitettiin ympäristöministeriölle luonnonsuojelualueiden hankintaan ja vihreän talouden edistämiseen lopulta kaikki ne rahat, joista jo hallitusneuvotteluissa sovittiin.

- Luonnonsuojelualueiden hankintaan tulee 15 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Se tarkoittaa, että pystymme laajentamaan suojelualueita. Harvinaiset luontotyypit saadaan säilytettyä, ja yhä useampi suomalainen pääsee liikkumaan koskemattomassa luonnossa. Vihreän talouden edistämiseen osoitettiin 8,5 miljoonaa euroa vuosittain. Niin Suomen talous kuin ympäristökin tarvitsevat vihreää kasvua, Niinistö sanoo.

Niinistö on kohtalaisen tyytyväinen myös metsähallituksen luontopalveluihin ja Itämeren suojeluun kohdistettaviin määrärahoihin. Ympäristöjärjestöjen rahoitus saatiin turvattua entiselle tasolleen ministeriön sisäisillä siirroilla.

- Ympäristöjärjestöt tekevät arvokasta työtä, jonka jatkuminen saadaan nyt turvattua, Niinistö sanoo.

Vihreät ovat tyytyväisiä neuvottelutuloksesta, jossa saatiin lisää rahaa raideliikenteen kehittämiseen.

- Lisärahat tulevat todella tarpeeseen, sillä junat pitää saada kulkemaan aikataulussa. Junamatkustamisesta tulee tehdä nykyistä nopeampaa, toimivampaa ja houkuttelevampaa, Niinistö sanoo.

Vihreille oli neuvotteluissa tärkeää turvata myös kehitysyhteistyömäärärahojen taso.

- Riihessä päätettiin, että päästökauppatuloja ohjataan kehitysyhteistyöhön vuodesta 2013 eteenpäin. Niiden avulla Suomi voi edelleen pysyä kansainvälisissä sitoumuksissaan ja nostaa osuutta kohti 0,7 prosenttia bruttokansantulosta, kehitysministeri Heidi Hautala sanoo.

Hautala muistuttaa, että kehitysyhteistyö on olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa ja kertoo osaltaan siitä, suuntautuuko Suomi ulos- vai sisäänpäin.

- Suomen tulee tehdä osansa köyhyyden ja nälän vähentämiseksi maailmasta. Esimerkiksi Afrikan sarven tilanne on nyt katastrofaalinen. Laadukkaalla kehitysyhteistyöllä pystytään myös ehkäisemään tällaisia katastrofeja, Hautala sanoo.

Tässä taloustilanteessa tarpeeseen tulevat myös työllisyysmäärärahojen lisäykset, joita kohdistetaan etenkin nuorten työllisyyden tukemiseen, etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoiminnan tukemiseen.

- Tiukassa taloustilanteessa joudutaan tekemään myös vaikeita päätöksiä. Meille vaikeita olivat esimerkiksi monet opetus- ja kulttuuripuolen säästöt. Kokonaisuuteen täytyy silti olla kohtalaisen tyytyväinen, Niinistö summaa.

Jaa sivu: