— Mari Kamaja

Cronberg Euroopan parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Vihreiden europarlamentaarikko Tarja Cronberg on valittu uudeksi Iran-valtuuskunnan puheenjohtajaksi Euroopan parlamentissa. Cronberg sanoo pyrkivänsä asteittain rakentamaan luottamuksellisia suhteita EU:n ja Iranin välillä.

Iran-valtuuskunta perustettiin Euroopan parlamenttiin vuonna 2004. Se on toiminut virallisena linkkinä Iranin kansalaisyhteiskuntaan. Se on myös harvoja länsimaalaisia tahoja, joilla on ollut yhteys Iranin parlamenttiin Majlikseen.

- En usko, että Iranin ja sen kansan eristämisellä päästään pitkälle. Meidän on tehtävä töitä molemminpuolisen luottamuksen rakentamiseksi, sanoo Tarja Cronberg, Euroopan parlamentin jäsen ja entinen Kööpenhaminan rauhantutkimuslaitoksen johtaja.

Iranin ydinvoimaohjelma on hallinnut valtuuskunnan työlistaa. Euroedustajat ovat olleet sitä kohtaan kriittisiä.

- Meidän tulisi tukea maan sitouttamista ja suhteita kansainvälisiin järjestöihin. Vuoropuhelua tulisi pitää yllä ja sitä kautta saada Teheranin hallinto ymmärtämään, että ydinase on turha, linjaa Cronberg, joka on vuosia tehnyt työtä ydinaseriisunnan puolesta.

Cronbergin mukaan avointa keskustelua on voitava käydä myös ihmisoikeuksista.

- Iranin parlamentti ja hallitus eivät voi sulkea silmiään ihmisoikeusrikkomuksilta, kun sen naapurimaiden kansalaiset ovat nousseet puolustamaan perusoikeuksiaan, Cronberg painottaa.

Iran-valtuuskunta aikoo vierailla Iranissa marraskuussa ennen maaliskuussa 2012 järjestettäviä parlamenttivaaleja. Euroopassa ja Iranissa on tahoja, jotka ovat yrittäneet painostaa valtuuskuntaa pidättäytymään matkasta ja katkaisemaan yhteydenpidon.

- Olen valmis kestämään painostusta. Mielestäni vierailu on tärkeä, jotta saamme käsityksen poliittisesta tilanteesta ja voimme keskustella eri toimijoiden kanssa. Kansalaisaktivistit ovat useaan otteeseen pyytäneet Euroopan parlamenttia pitämään suhteita yllä, Cronberg perustelee.

Valtuuskunnan siirtyvä puheenjohtaja Barbara Lochbihler on tyytyväinen Cronbergin valinnasta hänen seuraajakseen.

- Tarja Cronbergin kokemuksesta on suuri hyöty Iran-valtuuskunnalle. Hänen laaja tietämyksensä aseriisuntakysymyksissä auttaa varmasti rakentamaan siltoja Euroopan parlamentin ja Iranin välillä ja vahvistamaan vuoropuhelua niin virallisella tasolla kuin kansalaisyhteiskunnan kanssa, Lochbihler iloitsee.

Tarja Cronberg on toiminut ydinaseriisunnan erityisneuvonantajana Suomen ulkopoliittisessa instituutissa. Hän johti Kööpenhaminan rauhantutkimuslaitosta vuosina 2001–2003. Hänet valittiin kansanedustajaksi vuonna 2003 ja työministeriksi 2007–2009.

Jaa sivu: