— Marja Honkonen

Niinistö Talvivaarasta: Kaivoslainsäädäntö ja -lupakäytännöt on selvitettävä

Talvivaaran kaivos Sotkamon kunnassa on herättänyt laajaa keskustelua. Kaivoksella on ollut ongelmia jätevesien, hajuhaittojen ja kivipölyn kanssa. Asian ympärille on muodostunut joukko kansalaisjärjestöjä, jotka vaativat kaivoksen ympäristöhaittojen poistamista sekä uraaninerotuksen lopettamista.

Ympäristöministeri Ville Niinistö sekä vihreä europarlamentaarikko Satu Hassi olivat tänään vierailulla Talvivaara Oy:n kaivoksilla ja osallistuivat Kajaanin Vihreiden järjestämään keskustelutilaisuuden Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista.

– Ympäristöministeriössä on selvitettävä, onko lainsäädännössämme ja lupakäytännössämme sellaisia aukkoja, jotka aiheuttavat Talvivaarankaltaisia ongelmatilanteita. Tämän hallituskauden yksi isoin lainsäädäntöhankkeemme ympäristöpuolella onkin ympäristösuojelulainsäädännön kokonaisuudistus, jossa katsotaan eri ympäristölainsäädännön välistä suhdetta ja selkeytetään myös lupakäytäntöjä, ympäristöministeri Ville Niinistö linjaa.

Europarlamentaarikko Satu Hassi kritisoi sitä, miten Talvivaaran kaivoksen lupaprosessissa toimittiin etenkin uraaninerotuksen osalta.

– Kompurointi Talvivaaran kaivoksen lupamenettelyssä herättää kysymyksen, merkitsikö viime hallituksen tekemä aluehallintouudistus tosiasiassa lähestulkoon alueellisen ympäristöhallinnon lakkauttamista. On tärkeää varmistaa ympäristöviranomaisen riippumattomuus ja riittävät resurssit, Hassi sanoo.

Kainuun Vihreät puolestaan toivoo, että alueella asuvien mielipidettä kuunneltaisiin jatkossa paremmin.

– Asukkaiden ja muiden asianomaisten kuulemismenettelyjä on parannettava ympäristönsuojelulakia uudistettaessa ja näiden ryhmien mielipiteet on otettava huomioon myös tämän kaltaisia hankkeita suunniteltaessa, toteaa Kainuun Vihreiden puheenjohtaja Tarja Nahkiaisoja.

Ville Niinistö muistuttaa, että ympäristönsuojelulaki edellyttää parhaan mahdollisen tekniikan käyttöönottoa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

– Suomessa on tärkeää keskustella Suomessa laajemminkin kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ja varmistaa, että alan toiminta on riittävän täsmällisten lupaehtojen mukaista, Niinistö summaa.

Lisätiedot:

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Ville Niinistö, puh. 050 512 2094

Europarlamentaarikko Satu Hassi, puh. +32 471 964 294 (Tiedottaja Mari Saarteisen numero)

Kainuun Vihreiden puheenjohtaja Tarja Nahkiaisoja, puh. 044 710 0666

 

 

 

Jaa sivu: