— Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäen ryhmäpuheenvuoro Valtiontalouden kehyksistä vuosille 2012 – 2015

Arvoisa puhemies,

Vaikeina aikoina täytyy tehdä erityisen paljon töitä sen puolesta, että ihmiset voivat sanoa elävänsä oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa.

Ajattelen, että hallituksen politiikassa olennainen linjaus on työttömän perusturvan ja toimeentuloturvan parantaminen tilanteessa jossa julkisia menoja leikataan. Tällä oikeastaan maksamme edellisen laman jälkeen kertynyttä velkaa, eräänlaista perusturvavelkaa tai oikeudenmukaisuusvelkaa.

Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että tärkeät perusturvan korotukset on tehty jo hallituksen ensimmäisessä talousarviossa.

Suomen talouskehitys on tällä hetkellä heikompaa kuin arvioimme Säätytalolla tämän vuoden kesäkuussa. Euroopan talousongelmat eivät ole ratkenneet tai edes ratkeamaan päin. Työllisyys paranee enää hyvin hitaasti. Epävarmuus siirtää yritysten investointeja ja uusien ihmisten palkkaamista.

Ensi talvena hallituksella tulee olla valmius tehdä päätöksiä, jotka parantavat Suomen talouden ja työllisyyden näkymiä. Kaikkia tällaiset päätökset eivät ole helppoja, eikä niiden tarvitsekaan olla. Oikeudenmukaisia linjausten tulee kuitenkin olla.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä hallituksen valmiutta uudistuksiin. Mielestämme suomalaisten kannalta hyödyllisimpiä ja oikeudenmukaisimpia olisivat päätökset eläkejärjestelmän muokkaamisesta työurien pidentämiseksi. Hallitus tähtää työurien pidentämiseen alkupäästä nuorten yhteiskuntatakuulla. Hallituksen tulisi eläkejärjestelmän muutoksilla varmistaa työurien pidentyminen myös loppupäässä. Nämä päätökset olisi hyvä tehdä nyt, eikä lykätä niitä enää pidemmälle.

Työurien pidentymistä edistävät muutokset parantaisivat tulevien eläkkeensaajien eläkkeitä. Ne olisivat reiluja 70- ja 80-luvuilla syntyneille ihmisille, joiden työurien aikana eläkemaksut tulevat joka tapauksessa nousemaan reippaasti.

Työurien pidentämiseen tähtäävät päätökset säästäisivät meidät myös todennäköisesti joiltain hyvin vaikeilta ja epäoikeudenmukaisilta leikkauksilta.

Nostan esiin eläkejärjestelmän lisäksi kaksi muuta kokonaisuutta, joilla voimme vahvistaa talouden kestävyyttä oikeudenmukaisella ja inhimillisellä tavalla. Meidän kannattaisi säästää yksityisen hoidon Kelakorvauksista, jotka eivät tällä hetkellä enää hyödytä hintansa edestä kansanterveyttä, vaan näyttävät valuvan yksityisten yhtiöitten voittoihin joista ei aina ilmeisesti makseta veroja. Ja meidän kannattaa miettiä, teemmekö vieläkään tarpeeksi masennuksen hoitamiseksi ajoissa. Ajoissa annettu apu ehkäisee mielenterveyssyistä eläkkeelle siirtymistä.

Arvoisa puhemies,

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tuoreimpien arvioiden mukaan meillä on enää muutama vuosi aikaa jäljellä kääntää ilmastopolitiikan suunta. Jos jätämme muutoksen tekemättä, olemme loukussa arvaamattomien kielteisten vaikutusten kanssa, sellaisten kieltäisten vaikutusten, jotka heikentävät hyvinvointia, työllisyyttä ja kykyä ratkoa talouteen liittyviä ongelmia.

Meidän pitäisi saada aikaiseksi käänne ilmastopolitiikassa aikana jolloin maailmanlaajuinen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen epävarma. Mutta meillä ei oikeastaan ole nyt aikaa odotella helpompaa taloudellista suhdannetta.

Ilmastopolitiikka vaatii meiltä investointeja ja ideoita: investointeja energiatehokkuuteen, investointeja uusiutuviin energiamuotoihin, ideoita tehdä asiat uudella tavalla, vähähiilisesti, järkevästi, toisin.

Eurooppa tarvitsee sekä säästäväisyyttä että uuden kasvun siemeniä. Vihreä eduskuntaryhmä näkee että parhaassa tapauksessa, nämä kaksi tavoitetta on mahdollista yhdistää. Useat Euroopan maat tarvitsevat kipeästi säästötoimia ja uudistuksia, lisää verotuloja. Näin pahasti velkaantuen emme voi jatkuvasti elää. Vaikeassa suhdannetilanteessa, ja tilanteessa jossa Euroopan taloudellinen koko suhteessa Kiinaan, Intiaan ja Brasiliaan pienenee, meidän täytyy löytää uutta kasvua ja uusia ideoita. Tällä hetkellä se kaikkein järkevin suunta, josta uusi kasvu ja uusi tuottavuus löytyy, on ilmastopolitiikan ratkaisujen löytäminen. Energiatehokkaampi Eurooppa, resurssitehokkaampi Eurooppa on sellainen Eurooppa joka pystyy taittamaan taantuman ja vastaamaan nousevien talouksien haasteeseen.

Paras päätös, joka tulisi tehdä ilmastopolitiikan ja talouden uudistamiseksi, on siirtyä Euroopan unionissa 30 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa tämä tarkoittaa energia- ja ilmastostrategian kunnianhimoista päivittämistä, ilmastolakia ja samalla tekoja sen eteen, että täällä syntyy uusia arvokkaita tuotteita ja ideoita. Voimme vauhdittaa kehitystä myös sillä, että kohdistamme veronkorotukset tulevina vuosina ympäristön kannalta järkevästi, niin windfall-vero kuin uraanivero tulisi säätää mahdollisimman pian.

Jaa sivu: