— Saila Lindroos

Sinnemäki ryhmäpuheenvuorossa välikysymyksestä: Vastustaminen ei riitä, tarvitaan ratkaisuja

Perussuomalaisten välikysymyksessä Euroalueen talouskriisistä luetellaan asioita joihin Suomen ei pidä osallistua. Välikysymyksessä jätetään kertomatta mitä pitäisi tehdä kriisin ratkaisemiseksi.

– Soini luettelee joukon nimekkäitä ekonomisteja jotka ovat kritisoineet euroa, mutta hän ei sano, että mitä perussuomalaiset ajattelevat markkaan siirtymisestä. Mitä hyvänsä tästä kriisistä seuraakin ja syntyy, se ei ole mitään sellaista mitä perussuomalaiset ovat ajaneet. Näin siitä yksinkertaisesta syystä, että he eivät ole ajaneet mitään vaihtoehtoa tai uutta ratkaisua, kansanedustaja Anni Sinnemäki sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa

Sinnemäki esitti vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kolme toimenpidettä, jotka tulisi vihreiden mielestä toteuttaa talouskriisin hoitamiseksi Euroopassa ja Suomessa.

Maiden tulee huolehtia julkisesta taloudestaan paremmin kuin nyt. Ei ole järkevää velkaantua liikaa. Se lisää riippuvuutta rahoittajista, eikä korkea velka ole mikään erityinen merkki hyvinvoinnista.

– Taloutta on mahdollista tasapainottaa oikeudenmukaisella tavalla. Veronkierron estäminen ja harmaan talouden torjunta ovat myös talouden tasapainottamista. Suurimmassa osassa Euroopan maita on tehty eläkeuudistus – ja sekin on aivan oikeudenmukaista, että eliniän odotteen pidentyessä töitä tehdään pidempään.

Finanssisektorin sääntöjen ja riskinoton täytyy muuttua ja sektorin tulee voimakkaammin osallistua veronkantoon. Tätä työtä on Euroopassa finanssikriisin puhkeamisen jälkeen tehty, mutta vieläkin puuttuvat päätökset transaktioverosta ja muista finanssisektorin veroista.

– Myös veroparatiiseista iso osa on Euroopan unionin alueella. Tarvitsemme tiukempaa valvontaa ja automaattista tietojenvaihtoa, jotta voimme varmistua verotuloista. Tämä edellyttää perussuomalaisten kavahtamaa eurooppalaista sääntelyä.

Samalla tulee myös investoida, rakentaa uuden edellytyksiä. Paras kohde investoida on rakentaa ilmastopolitiikaltaan edistyksellistä, resurssitehokasta Eurooppaa.

– Meidän täytyy rakentaa tulevaisuutta. Mahdollisuudet hallita velkaa liittyy omalla karulla tavallaan tulevaisuuden uskoon. Siihen, onko maalla tai maanosalla kykyä synnyttää uutta, luoda uusia työpaikkoja. Euroopan kohdalla tätä tulevaisuudenuskoa näyttää olevan vähemmän kuin muualla. Ja jos kaikki valtiot säästävät julkisia menoja mekaanisilla leikkauksilla, kasvun edellytyksiä löytyy tuskin silloinkaan.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa >> 

Jaa sivu: