— Saila Lindroos

Haavisto puolustusuudistuksesta: Puolustusvoimat pidettävä ajan tasalla

Haavisto puolustusuudistuksesta: Puolustusvoimat pidettävä ajan tasalla

Puolustusvoimilla on jo pitkään ollut tarve keventää hallintorakenteita, luopua turhan rakennuskannan ylläpidosta ja tehostaa koulutusta.

– Uudistuksella parannetaan varusmieskoulutusta niin, että kouluttajia on jatkossa suhteessa koulutettaviin entistä enemmän, mikä lisää sekä koulutuksen mielekkyyttä että turvallisuutta, toteaa Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Puolustusvoimauudistus ei muuta Suomen puolustuskonseptia: Suomessa on suureen reserviin perustuva asevelvollisuusarmeija, ja puolustusvoimien liikkuvuuden ja toimintakyvyn kautta koko maata puolustetaan.

– Kriisejä ajatellen ei ole keskeistä, paljonko meillä on kasarmeja, vaan mitä välineitä puolustusvoimilla on, miten joukot on koulutettu ja miten puolustusvoimien liikkuvuus on järjestetty. Puolustuskyvyn uskottavuutta mitataan myös sillä, että ilmoitetun kokoinen reservi pystytään varustamaan, huoltamaan ja kuljettamaan. Ajanmukaiset välineet ovat tärkeä osa maanpuolustusta, painottaa Haavisto. 

Puolustusvoimat on itse ollut valmistelemassa säästösuunnitelmaa, jossa vuoteen 2015 kuluja leikataan 10 prosentilla. Uudistuksen jälkeenkään mikään osa maata ei jää puolustamatta tai kukaan varusmiespalvelukseen lähtevä ei jää kouluttamatta. Sen sijaan suunnitelma merkitsee henkilövähennyksiä puolustusvoimissa, sekä toimintojen lakkauttamisia joiltakin paikkakunnilta.

Vihreät edellyttää, että valtio noudattaa hyvää ja aktiivista työnantajapolitiikkaa myös puolustusvoimien kohdalla siten, että henkilökuntaa ei aseteta kohtuuttomaan asemaan. Paikkakunnille, joita varuskuntien lakkautukset koskevat, on suunnattava valtion aktiivisia työllistämis- ja aluekehitystoimia.

Perussuomalaisten välikysymyksessä ehdotetaan leikattavaksi kansainvälisen kriisinhallinnan menoja – eli suomalaiset rauhanturvaajat kutsuttaisiin maailmalta kotiin.

– Jos katsomme viime vuosien kriisejä maailmalla, kukaan ei ole selvinnyt kriiseistä yksin. Siksi on lyhytnäköistä ehdottaa, että Suomi luopuisi omasta kansainvälisestä kriisinhallintaosaamisestaan sekä siitä kokemuksesta ja tietotaidosta, jota kriisinhallinnan kautta saamme. Tämä heikentäisi myös Suomen omaa puolustuskykyä, toteaa Haavisto.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: