— Marja Honkonen

Arjen päätökset pitäjiin, vahvat kunnat turvaamaan peruspalvelut

Vihreiden puoluehallituksen mielestä kunnan pitää olla samaan aikaan sekä lähellä että riittävän vahva, jotta ihmisten osallisuus toteutuu ja hyvinvointipalvelujen taso turvataan. Ratkaisua kuntakentän pattitilanteeseen on haettava kahden päätöksentekotason kuntamallista.

On yhtäältä luotava nykyisiä kuntia suurempia yksiköitä, joissa tehdään koko aluetta koskevat päätökset muun muassa maankäytöstä, liikenteestä, asumisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Näissä päätöksiä tekevät suorilla vaaleilla valitut valtuutetut.

Vastinpariksi tarvitaan toisaalta paikallisista asioista päättämiseen paikallista demokratiaa. Lähivaltuustoissa tehtäisiin päätökset esimerkiksi asemakaavoista, peruskouluista, päivähoidosta ja kotipalveluista. Näille valtuustoille on taattava myös valtaa ja rahaa. Suomessa lähidemokratia ei nykyisellään toimi, eikä ihmisillä ole riittävästi mahdollisuuksia osallistua yhteiseen päätöksentekoon vallan, vastuun ja vuorovaikutuksen puuttuessa.

Uudistus tarvitaan, sillä jo nyt monilla kunnilla on vaikeuksia suoriutua tehtävistään.

– Osa kunnista on liian etäisiä, jotta ihmisten osallisuus ja lähipalvelujen turvaaminen toteutuisi. Toiset kunnat taas ovat liian heikkoja voidakseen tuottaa peruspalvelut hyvin. Kaupunkiseuduilla maankäyttöä ja liikennettä ei ole voitu suunnitella kokonaisuuden kannalta järkevästi, Vihreiden varapuheenjohtaja Krista Mikkonen toteaa.

Vihreille on sama, millä nimellä kuntatason yksiköitä kutsutaan. Jos ylemmän tason yksikkö on nimeltään ”kunta” ja se muodostuu nykyisten kuntien liitoksien myötä, paikallistasoa voidaan kutsua vaikkapa pitäjäksi. Oleellista on, että kansalaisia kuunnellaan, vaikutusmahdollisuudet paranevat ja demokratia toimii molemmilla tasoilla.

Kuntauudistuksessa monimutkaisiin hallintohimmeleihin kadonnut valta pitää palauttaa kansalaisille. Eri toimialojen kuntayhtymien sotkuinen verkko voidaan purkaa ja niiden tehtävät siirtää yhdistyneille, nykyistä suuremmille kunnille.

– Kuntauudistuksen pitää olla myös demokratiauudistus, ilman demokratian vahvistamista siinä ei ole järkeä. Suomessa ihmiset kokevat, etteivät he pysty vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä ja päätökset karkaavat himmeleihin. Nyt on yhdessä muutettava rakenteet niin, että vahvistetaan kansalaisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

Jaa sivu: