— Tuija Brax

Brax kuntauudistusvälikysymyksestä: Kuntaliitosten rinnalle lähidemokratiaa tukevia pitäjiä

Hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi laadukkaiden ja yhdenvertaisten kunnallisten palveluiden turvaaminen koko maassa. Samalla hallitus tavoittelee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kunnallisen itsehallinnon sekä paikallisen demokratian vahvistamista. Vihreän eduskuntaryhmän on helppo seistä näiden tavoitteiden takana.

Hallitusohjelmassa huomioidaan alueiden erilaisuus ja nostetaan esiin kunnanosahallinnon tarve.

– Saattaisi olla näiden kahden kirjauksen kannalta hedelmällistä, jos kuntauudistuksessa rakentuu välttämättömien mutta vapaaehtoisten kuntaliitosten rinnalle myös malleja, joissa kuntien toimivaltaa jaetaan ennakkoluulottomalla tavalla, kansanedustaja Tuija Brax sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

– Kuntakuulemisissa on tullut esiin malli, jossa kalliimmat palvelut ja yhdyskuntarakenteen eheys turvattaisiin riittävän isossa yksikössä, kutsuttakoon sitä vaikka emäpitäjäksi. Vastaavasti tutut ja toimiviksi koetut kuntarakenteet jatkaisivat muissa kunnan toimissa vaikkapa pitäjän nimen alla.

– Tämän kaltainen järjestely, jossa toimiva yhdyskuntarakenne ja oikeudenmukainen palveluiden rahoittaminen turvataan samalla kun paikallisdemokratialle jätettäisiin mm. asemakaavoitus ja lähipalvelut, toimisi Vihreän eduskuntaryhmän mielestä myös metropolihallinnossa.

– On vaikea uskoa, että Suomessa olisi vielä tahoja, jotka eivät näe, kuinka kuntauudistus tarvitaan muun muassa väestön ikääntymisen ja toisaalta nuorten syrjäytymisen torjumisen vuoksi. Luulisi olevan yhtä lailla vaikeaa uskoa, että vielä vuonna 2012 meillä olisi päättäjiä, jotka eivät näe yhdyskuntarakenteen eheyttämisen merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille, Suomen kilpailukyvylle ja ilmastopolitiikalle.

 

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

 

 

Jaa sivu: