— Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto ryhmäpuheessa: Perhevapaiden tasapuolisempi jako vanhempien kesken on lapsen etu


Vihreän eduskuntaryhmän mielestä kotihoidontuen ja vanhempainvapaiden kehittäminen on tärkeä osa sosiaaliturvan 2010-luvulle päivittämistä. Vihreät haluavat kehittää perhepolitiikkaa tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi perheystävällisellä tavalla.

– Malli, jossa osa perhevapaista on kiintiöity isälle, lisää tasa-arvoa, sillä se jakaa perhevapaat tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Siten se edistää äitien mahdollisuuksia osallistua työelämään, vähentää naisten syrjintää työmarkkinoilla sekä kaventaa naisten ja miesten välisiä tuloeroja, sanoi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vihreiden ryhmäpuheenvuorossa.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä vanhempainvapaiden - kotihoidontuki mukaan lukien - tulisi jakautua tasaisemmin molempien vanhempien kesken.

– Kannatamme vanhempainvapaisiin joustavaa 6+6+6-mallia, jossa molemmille vanhemmille varattaisiin oma henkilökohtainen jaksonsa vanhempainvapaata, ja kolmasosan vapaasta vanhemmat jakaisivat sopimallaan tavalla. Tällainen malli on jo käytössä monessa Pohjoismaassa.    

– Vihreä eduskuntaryhmä arvostaa suomalaista laadukasta päivähoitojärjestelmää, samoin kuin sitä suunnattoman arvokasta hoivatyötä, jota kodeissa tehdään. Samalla pidämme tärkeänä päivittää sosiaaliturvaa ja perhepolitiikkaa siten, että tasa-arvo kasvaa, palkkaerot kapenevat, köyhyys vähenee ja perheiden hyvinvointi lisääntyy.Puhe kokonaisuudessaan verkossa
 

 

Jaa sivu: