— Mari Kamaja

Cronberg: Suomi tarvitsee kestävän maatalouden tiekartan

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan tulevaa ohjelmakautta varten. Sen keskeiseksi ja kiistellyksi sisällöksi on noussut viherryttäminen. Viherryttämisen toimenpiteillä pyritään vastaamaan isoihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ekologisen ja sosiaalisen jalanjäljen pienentämiseen. Myös omaa tuotantoa on tarve vahvistaa, sillä EU on maatalouden nettotuoja.

Suomessa viherryttämisestä ei ole innostuttu. Vastustukseen liittyy huoli tukien kohdentamisesta, sillä monia viherryttämisen vaatimuksista toteutetaan jo.

- Meidän kannattaa kääntää tilanne kilpailueduksi. Maataloutemme tarvitsee uuden suunnan ja luomussa toteutuu viherryttämisen ydin. Tehdään siitä kannattava bisnes, kannusti europarlamentaarikko Tarja Cronberg seminaarissa, joka pohti tänään Helsingissä Suomen kantaa viherryttämiseen tänään.

Cronberg kehotti panostamaan luomun strategiseen kehittämiseen. Siinä on vastauksia monelle sektorille ilmastonmuutoksen hillinnästä laajasti ihmisten toimeentuloon.

Ruokatuonti kasvaa koko ajan, koska oma tuotantomme ei vastaa kuluttajien kysyntään. Yhä useammin se on luomua. Tähän on reagoinut myös Aasia, joka on uusi tulokas luomumarkkinoilla, mutta kasvattaa osuuttaan vauhdilla. EU:lla on vahva haastaja.

- Suomi tarvitsee oman viherryttämisen tiekartan, joka osoittaa konkreettiset toimenpiteet yhteiseen päämäärään. Tuottajien ja kuluttajien on löydettävä toisensa, muuten suomalaiseen kysyntään vastataan ulkomailta, jopa Aasiasta. Kestävä maatalous on modernia ja monen toimijan kimppa. Tiekartan toteuttamaan tarvitaan tuottajien ohella myös teknologiainnovaatioiden kehittäjät, julkinen sektori ja kauppa, Cronberg listaa.


EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP/CAP) uudistuksella tavoitellaan EU:n oman tuotannon vahvistamista ja aseman vakauttamista kaikkialla Euroopassa. Taustalla on terveellisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden takaaminen eurooppalaisille, maaseutualueiden kehittäminen ja ympäristön suojelu.

Jaa sivu: