— Johanna Karimäki

Johanna Karimäen ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa Suomen kokonaisvastuista euroalueen talouskriisissä

Euroopan unionissa voi kulkea Atlantin rannoilta Mustallemerelle tai Välimereltä tunturilappiin. Se on iso ja kansainvälisesti vaikutusvaltainen toimija. Suomi osana Eurooppaa on hyötynyt yhteisestä talousalueesta ja erityisesti EU:n sisämarkkinoista, jotka ovat edistäneet vientiämme. Olemme osana EU:ta myös globaalisti vaikuttavampi ja näkyvämpi toimija. EU edistää kansainvälisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja sen ilmasto- ja energiapolitiikka on viitoittanut tietä parempaan maailmaan.

EU on iso talousalue, mutta se on myös potilas, joka nyt yskii. Vuodesta 2008 asti vellonutta kriisiä on taltutettu monin eri keinoin, maiden välisin suorin lainoin ja eri instrumenttien kautta. Mukana on komissio, euromaat, Euroopan Keskuspankki ja IMF. EKP on tukenut kriisimaita ostamalla niiden velkakirjoja ja Suomen Pankki on käyttänyt näihin ostoihin yli 3 miljardia euroa. Suomen IMF:n maksuosuus kasvaa. Nämäkin ovat osa sitä kansallista vastuuta, joista tarkastusvaliokunta ja valtionvarainvaliokunta ovat vaatineet tarkempaa selvitystä. On tärkeää, että osuutemme on tiedossa, emmekä joudu kohtuuttomaan vastuuseen.

Suomi on kolmen A:n maana huolehtinut taloudestaan paremmin kuin moni eteläinen valtio. Hallituksen tärkeänä tavoitteena on säilyttää Suomen kolmen A:n luottoluokitus, mutta liian nopea julkisen talouden velkaantuminen on riski tavoitteelle. Valtionvarainministeriössä on syytä arvioida kaikkia riskejä, jotka liittyvät maamme velkaantumiseen. Tarkastusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen valtion yhden luottoluokitustason putoaminen lisäisi merkittävästi valtion korkomenoja. Vihreä ryhmä painottaa sitä, että Suomen on neuvotteluissa pidettävä puolensa, jotta maallemme ei langeteta kohtuuttoman suuria vastuita, jotka uhkaavat omien kansalaistemme hyvinvointia.

Vaakakupin toinen puoli on se, että on välttämätöntä toimia eurokriisin taltuttamiseksi. Luottoluokittaja Moody's on antanut ukaasin, jonka mukaan kaikkien euromaiden luottoluokka voi pudota, jos velkakriisille ei saada kunnollista ratkaisua. Vaarassa on myös Suomen luokitus ja hyvinvointimme rahoitus.

Euroopan tärkein voimavara on ihmiset, jotka voivat hyvin ja tekevät työtä. Suurin kipupiste on nuoriso-työttömyys. Joka toinen espanjalainen tai kreikkalainen nuori on työtön, suomalaisista nuorista joka viides. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on elinehto hyvälle tulevaisuudelle. Jokaisen maan on tarkistettava omaa työlainsäädäntöään, jotta se parhaiten edistäisi nuorten työllistymistä. Suomen nuorisotakuu on hyvä esimerkki muille oikeasta huolenpidosta.

Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen liittyy oleellisesti myös reiluus yhteisillä markkinoilla. Harmaa talous on laitettava kuriin kaikkialla.

Toiseksi Euroopan kilpailukyvyn tulevaisuus on riippuvainen korkeasta osaamisesta ja kunnianhimoisesta energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta. Uusi maailma irtautuu öljyriippuvuudesta ja siinä maailmassa pärjäävät ne, jotka toimivat ensin, kehittävät uusiutuvaa energiaa ja energiapihiä teknologiaa. Raaka-aineiden huvetessa kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö korostuvat. Biopohjaiset materiaalit korvaavat perinteisiä öljy- ja mineraalipohjaisia materiaaleja. Suomen etu on olla osaamisen edelläkävijä ja suunnan-näyttäjä. Näin tuotetaan maallemme hyvinvointia tukevaa kasvua ja edistetään vientiä.

On selvää, että Suomen valtiontalouden riskit ja vastuut on oltava hallittavissa. Vihreä eduskuntaryhmä painottaa, että tiedon on oltava jatkuvasti päivittyvää. Eduskunnalle on annettava kaikki oleellinen tieto siitä, mikä on osuutemme ja riskimme eurokriisin taltuttamisessa. On muistettava, että EVM:n pääoman korotus vaatii euromaiden yksimielisen päätöksen ja Suomen Eduskunnan hyväksynnän.

 

Mitään oleellisia tietoja ei tulisi salata julkisuudeltakaan. Esimerkiksi Kreikalta saadut lainan takuut ja niihin liittyvät sopimukset tulisi kertoa mahdollisimman avoimesti. Vakuussopimus ei ole julkinen osapuolena olevien kreikkalaisten pankkien vaatimuksesta. Vihreän ryhmän kanta on, että kaikki minkä voi julkistaa, pitää julkistaa. Ne sopimuksen osat, jotka eivät kuulu liikesalaisuuksien piiriin, tulisi julkistaa.

 

Tiedon saannissa on muistettava jatkuva parantaminen. ERVV-laki annettiin eduskunnalle uudestaan täs-mennettynä korkokuluilla, sillä alun perin esityksen tiedot olivat puutteelliset. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä Eduskunnan tiedonsaanti on parantunut ja kannatamme yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymistä.

 

 

Jaa sivu: