— Oras Tynkkynen

Oras Tynkkysen ryhmäpuhe liikennepoliittisesta selonteosta

Tämä selonteko ei merkitse liikennepolitiikkaan äkkipysähdystä, saatikka U-käännöstä. Pikemminkin nyt sivupeilin asentoa korjataan, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Vielä on kuitenkin matkaa Suomeen, jossa ihmisten liikkuminen ja yritysten kuljetukset ovat sujuvia, taloudellisia ja ympäristön kannalta kestäviä.

Selonteon suuret linjanvedot ovat järkeviä. Väylärahoituksen painopistettä siirretään uusista suurhankkeista kunnossapitoon. Näin väylien kuntoa saadaan turvattua niukassakin taloustilanteessa.

Ratoihin satsataan enemmän kuin teihin. Yksi Vihreiden pitkäaikaisista tavoitteista - raitiovaunu Tampereen ja Turun seuduille - ottaa ison harppauksen eteenpäin. Tämän vaalikauden jälkeen jonossa heti seuraavina on joukko merkittäviä ratahankkeita.

Jos jotain selonteosta jää kaipaamaan, se on isompaa vaihdetta silmään. Jo aiemmin on hyväksytty monia perusteltuja tavoitteita, jotka odottavat yhä toteuttamista.

Esimerkiksi jalan tai pyörällä tehtyjä matkoja tavoitellaan lisää 300 miljoonaa vuodessa. Kevyen ja joukkoliikenteen matkojen osuutta tulee kasvattaa viidenneksellä. Suomessa pitää siirtyä käytännössä päästöttömään autoiluun vuosisadan puoliväliin mennessä.

Hyviä tavoitteita, ohjelmia ja strategioita, selvityksiä ja selontekoja siis riittää. Nyt tarvitaan ministeriltä, hallitukselta ja koko eduskunnalta rohkeutta tehdä päätöksiä riittävistä toimenpiteistä.

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tarvitaan konkretiaa ja kunnianhimoa. [Kaikkiin suomalaisiin kaupunkeihin pitää saada kattava pyörätieverkko - ja onpa siitä hyötyä monissa pienemmissäkin kunnissa.] Tieliikennelakia uudistamalla voidaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta ilman miljoonainvestointeja.

Auto on välttämätön isolle osalle suomalaisia - nyt ja tulevaisuudessa. Maaseudun autoilijoita ei saa kuitenkaan käyttää ihmiskilpenä siellä, missä omalle autolle voi tarjota parempia vaihtoehtoja. Suurilla kaupunkiseuduilla riittää joukkoliikenteen tarvitsemia joukkoja - kunhan busseista, junista ja ratikoista tehdään kyllin houkuttelevia.

Lisärahoitusta joukkoliikenteeseen on tässä taloustilanteessa vaikea raapia kasaan. Köyhän pitääkin olla kekseliäs.

Joukkoliikenne tuottaa mitattavaa taloudellista hyötyä. Esimerkiksi kun avataan uusi raidelinja, kiinteistön arvo pysäkin kupeessa nousee. Tätä tuottoa voidaan ohjata joukkoliikennehankkeiden rahoitukseen.

Polttoaineiden hinnan nousu on heikentänyt bussien kilpailukykyä. Ala on tarjonnut ratkaisuksi verotilijärjestelmää. Vihreät kannattaa järjestelmän selvittämistä avuksi bussiliikenteen vaikeuksiin.

Pitkällä aikavälillä merkittävin tapa vähentää liikenteen päästöjä on siirtyä sähköautoihin. Tavoitteeksi tulee asettaa, että jo 20-luvulla valtaosa uusista myytävistä autoista on kokonaan päästöttömiä.

Euro on hyvä konsultti niin autokaupassa kuin maantiellä. Vihreät haluaa tehdä taloudellisella ohjauksella joukkoliikenteestä ja vähäpäästöisestä autoilusta taloudellisesti houkuttelevampaa.

Edellinen hallitus porrasti viisaasti auto- ja ajoneuvoverot päästöjen mukaan. Sillä uusien autojen päästötaso on saatu romahtamaan.

Tämän hallitus vahvistaa päästöporrastusta, mikä tekee energiatehokkaista ja vähäpäästöisistä autoista houkuttelevan vaihtoehdon yhä useammalle suomalaiselle. Tällä tiellä pitää jatkaa.

Työmatkakuluvähennykseen käytetyistä veroeuroista 4/5 menee yksityisautoiluun ja siitä iso osa pendelöintiin kehyskunnista keskuskaupunkeihin. Työmatkakuluvähennystä ja kilometrikorvausta on aika kohtuullistaa sekä valtiontalouden että ympäristön takia.

Ministeri Kyllönen asetti Jorma Ollilan vetämän työryhmän selvittämään tiemaksuja. Kun selvitys valmistuu, on päätösten aika.

Ajan ja paikan mukaan porrastetuilla maksuilla voidaan korvata ajoneuvovero ja osa polttoaineveroista. Näin sama veropotti ja ympäristöhyöty voidaan saada nykyistä reilummin.

Ruuhka-aikaan suuren kaupungin keskustassa ajava saisi maksaa nykyistä enemmän, koska autoilun haitat ovat silloin suurimmat ja vaihtoehtoja oman auton käytölle eniten tarjolla. Ruuhkattomilla syrjäseuduilla autoileva taas maksaisi vastaavasti vähemmän. Siksi tienkäyttömaksut ovat maaseudun asukkaan etu.

Paljon mahdollisuuksia piilee muissakin älyliikenteen ratkaisuissa. Suomi on vahva tieto- ja viestintätekniikan osaaja. Siksi meillä on ensiluokkaiset eväät nousta älyliikenteen johtavaksi maaksi.

Älyliikenteen edistämisessäkin oikea aika toimia ei ole huomenna, vaan eilen. Kun selonteko on nyt saatu valmiiksi, hallitus voi ryhtyä tositoimiin.

 

 

Jaa sivu: