— Mari Kamaja

Vihreiden puoluehallitus: Louhintavero toisi kaivoksista hyötyä myös paikallisesti

Vihreiden puoluehallitus haluaa, että Suomeen säädetään kaivosalalle louhintavero. On varmistettava, että maaperämme mineraalien kaivamisesta ja elinympäristöjen muokkauksesta on yleistä hyötyä Suomelle.

Kaivokset ovat tuoneet etenkin pohjoiseen Suomeen työpaikkoja ja taloudellista aktiivisuutta. Kansainvälisen, ympäristöä merkittävästi kuormittavan alan edessä ei kannata kuitenkaan olla naiivi sen hyödyistä ja välinpitämätön sen haitoista.

- Suomen valtio ja kunnat hyötyvät toiminnasta vain melko vähän lyhytaikaisina työllisyys- ja verotuottoina, vaikka valtio myös panostaa infrastruktuurin kehittämiseen. Kaivosten rahavirrat valuvat kansainvälisten kaivosyhtiöiden taskuun väljän lainsäädännön takia. Ei voi käydä niin, että voitot karkaavat ulkomaille ja ympäristöhaitat jäävät Suomeen, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

Veron kertymä voisi tulla sekä valtiolle että kaivosseutujen kunnille. Valtiolle se olisi korvaus siitä, että maaperämme mineraaleja hyödynnetään, ja kunnille korvaus siitä, että elinympäristöä voimakkaasti muokataan. Veron määrän tulisi olla ainakin ympäristövaikutukset huomioiva eli sidoksissa louhinnan vaikutuksiin. Sitä voitaisiin kantaa esimerkiksi louhitun maa-aineksen määrän tai yrityksen liikevaihdon perusteella.

Vihreiden mielestä vastuullista kaivostoimintaa voidaan Suomessa harjoittaa, mutta kaikkialle kaivokset eivät sovi. Luonnonsuojelu- ja ympäristölainsäädäntöä on noudatettava, eivätkä hankkeet voi vaarantaa keskeisiä kansallisia luontoarvoja. Mahdollisten kaivoshankkeiden on oltava suomalaisten yleisen edun mukaisia.

- Louhintaverokaan ei poista sitä itsestäänselvyyttä, että kaivosalan pitää kantaa hankkeissa yhteiskuntavastuunsa. Yhtiöiden on minimoitava hankkeissaan alusta asti hyvällä suunnittelulla ympäristön kuormitus ja huolehdittava lähiympäristön asukkaiden osallisuudesta, Niinistö korostaa.

Vihreät haluaa korostaa, että Pohjois- ja Itä-Suomen maaseudun asukkaat ansaitsevat enemmän kuin aseman raaka-ainereservinä.

- Muiden elinkeinojen, kuten porotalouden ja matkailun, menestyminen edellyttää hyvää yhteiskuntavastuuta. Pohjois- ja Itä-Suomi ansaitsevat monipuolisen elinkeinoelämän, jossa maaseuduilla voidaan harjoittaa myös muita elinkeinoja uusiutuvasta energiasta ja maataloudesta matkailuun ja erilaiseen yrittäjyyteen, puoluehallituksen ylivieskalainen jäsen Aimo Piirainen sanoo.

Jaa sivu: